Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д28Декалюк, О. В. Еколого-економічні механізми управління промисловим підприємством / О. В. Декалюк. — Хмельницький : Тріада-М, 2008. — 200, [1] с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
2Д30Демська-Будзуляк, Л. М. Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси драматургії Лесі Українки / Леся Демська-Будзуляк. — Київ : Академвидав, 2009. — 181, [2] с. — (Серія ”Монограф”). * *1Філологічні науки  У корзину
3Д30Демкович Добрянський, М. Україна і Росія : іст. нариси на теми рос. імперіалізму ; В додатку : Ненависть Бога : (основи атеїзму КПРС). - Львів ; Краків ; Париж : Вид. спілка "Просвіта", 1993. - 205 с.1Історія  У корзину
4Д30Деміденко, А. П. Свобода – моя група крові : вибрані поезії / Андрій Деміденко. — Київ : Самміт-Книга, 2016. — 240, [5] с. : портр.1Художня література  У корзину
5Д31Демчук, А. В. Полустёртая нация. - Киев : Истоки, 2009. - 99 с. 1Політика  У корзину
6Д31Демочко, К. М. Мистецька Буковина : нариси з минулого / Кузьма Демочко. — Чернівці : Книги-XXI, 2008. — 335 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
7Д31Демура, М. І. Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування / М. І. Демура ; [наук. ред.: В. І. Маринів] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2018. — 223 с. : табл.1Держава і право  У корзину
8Д31Демуз, І. О. Історія науки і техніки : навч.-метод. посіб. для супроводу кредит.-модул. системи орг. навч. процесу / І. О. Демуз ; ДВНЗ ”Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”, Каф. історії та культури України. — Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2012 ( : ПП ”Калина-Принт”). — 158 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Д32Дем’яненко, Н. М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія. - Київ, 1998. - 328 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Д32Дем’янчук, О. Н. Творчість Миколи Рославця у контексті становлення музичного модернізму : навч.-метод. посіб. / О.H.Дем’янчук, О.І.Коменда ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Л.Українки, 2008. — 198 с. : табл., ноти.1Мистецтво  У корзину
1234567891011121314151617181920212223