Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д85Духовна спадщина подвижників Христа відлунням пам’яті жива : кат. виставки / Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держадмін., Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [авт.: І. Жиленко, І. Шульц ; упоряд. О. Адамович ; відп. ред. В. Колпакова ; фот. В. Жидченко]. — Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, 2001. — 55 с. : іл.98Релігія  У корзину
2Д85Духовна скарбниця. Святе письмо про сучасність і майбутнє світу / укл. схимонахиня Єкатерина (Київська). - Київ : Криниця, 2004. - 96 с.2Релігія  У корзину
3Д86Душею завжди з Україною : Пропам’ят. зб. на пошану укр. правника та політолога В.Ю.Даниліва / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Центр українознавства ; [Ред. В.Барташ ; Упоряд. В.Сергійчук]. — Київ ; Торонто : Фундація ім. В.Ю.Даниліва, 2003. — 539 с. : іл., портр.1Історія  У корзину
4Д86Душі селецької вітчизна : Великоселецьке, Малоселецьке : [іст. нарис сел] / [Федоренко К.А.]. — Полтава : Артполіграфсервіс, 2008. — 95 с. : фотоіл.1Історія  У корзину
5Д87Диба Юрій Романович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [уклад.: О. Б. Ніколюк]. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 39 с. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки; вип. 65).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Д95Дюкенджиев, Е. П. Бизнес. Бионические аспекты. - Рига : Альбатрос, 1995. - 265 с.1Економіка  У корзину
7Д96Дюма, Александр. Двадцать лет спустя : В 2 ч. — Харьков : Кн. клуб семейн. досуга, 2005-. [Ч. 1] 2005. — 336, [1] с. : ил.1Художня література  У корзину
8Д96Дюма, Александр. Двадцать лет спустя : В 2 ч. — Харьков : Кн. клуб семейн. досуга, 2005-. [Ч. 2] 2005. — 365, [1] с. : ил.1Художня література  У корзину
9Д96Дюма, Александр. Нельская башня : сб. пьес : пер. с фр. - Киев : Мистецтво, 1989. - 351 с. * *1Художня література  У корзину
10Д96Дюма, Александр. Королева Марго / А. Дюма ; Пер. с фр. Е. Ф. Корша. - Вильнюс : VICTORIA, 1992. - 484 с. * *1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223