Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д79Олександр Дубовик=Alexandr Dubovik. Painting. Graphic : catalogue. - Kyiv, 1995. - 26 p. 1Мистецтво  У корзину
2Д79Дубініна, О. В. У межах чи поза межами? : творчість В. Стайрона в контексті худож. пошуків новіт. доби / Олена Дубініна. — Київ : Наук. думка, 2011. — 356, [3] с. : іл.3Філологічні науки  У корзину
3Д79Дубас, Р. Г. Економіка природокористування : навч. посібник / Дубас Р. Г. ; М-во освіти і науки України, Держ. акад. житлово-комун. госп-ва. — Київ : МП Леся, 2007. — 447 с.1Економіка  У корзину
4Д81Дулина, А. П. Вязание на двухфонтурных машинах. - Киев : Реклама, 1988. - 184 с. : ил.6Техніка  У корзину
5Д81Дудин, Олесь. Поет і Безмір : [поезії]. - Львів : Каменяр, 1999. - 399 с.1Художня література  У корзину
6Д81Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посіб. - Київ : Каравела, 2008. - 432 с.1Економіка  У корзину
7Д81Дудка, И. А. Культивирование съедобных грибов / И. А. Дудка, Н. А. Бисько, В. Т. Билай. - Киев : Урожай, 1992. - 160 с. : ил.1Сільське та лісове господарство   У корзину
8Д82Думи. - Київ : Рад. письменник, 1969. - 354 с. - (Бібліотека поета).1Художня література  У корзину
9Д85Дух і літера / Нац. ун-т ”Києво-Могилянська Академія”. — Київ : Дух і літера, 1997—. 2010: № 22 : Польські студії, № 2-3 [зб. статей, присвяч. пол. історії та сучасності, а також укр.-пол. взаєминам].8Історія  У корзину
10Д85Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій / [Айтов С. Ш. та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Власової, Т. М. Талько ; М-во трансп. та зв’язку України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ : Маковецький В. Ю., 2009. — 397, [5] с. : табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
1234567891011121314151617181920212223