Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 212 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д18Данілов, О. Д. Фінанси у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / О. Д. Данілов, Д. М. Серебрянський. - 2-е вид., перероб. та допов. - Київ : КНТ, 2008. - 528 с.1Економіка  У корзину
2Д20Даренська, Л. Бабусин букет, або Квіткові казки для Ганнусі : [для дітей серед. та ст. шк. віку]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 55 с. : іл. — (Золотий лелека). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
3Д20Дари лісів / Ю. Я. Єлін, М. Я. Зерова, В. І. Лушпа, С. І. Шабарова. - Вид. 2-е, допов. і перероб. - Київ : Урожай, 1979. - 392 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
4Д21Дашкевич, Я. Р. Постаті : нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич ; [упоряд.: М. Карпаль, Г. Сварник, І. Скочиляс]. — 2-е, випр. й допов. вид. — Львів : Піраміда, 2007. — 807 с. *1Історія  У корзину
5Д21Дацюк, С. Оновлення : Філософія і держава. Феноменологічний аналіз повсякденності. Теорія права. - Київ, 1993. - 54 с. 1Держава і право  У корзину
6Д2225-річчя Української незалежності як історія релігійних свобод і світоглядного плюралізму: державні інституції та релігійні організації у пошуку моделей партнерства / М-во культури України, Департамент у справах релігій та національностей. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 616 с. ᵖᵠ19Держава і право  У корзину
7Д22Двадцять австрійських поетів XX сторіччя : Поезії : Пер. з нім. / [Упоряд. О.Жупанський ; Передм. Д.Наливайка]. — К. : Юніверс, 1998. — 221 с. : іл. — (Світова поезія).1Художня література  У корзину
8Д232014: початок російсько-української війни / В. В’ятрович, В. Тиліщак, Р. Кулик, М. Майоров та ін. ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - [Київ, б.р.]. - 41 c.2Історія  У корзину
9Д24Дворецька, Г. В. Соціологія : навч. посіб. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Київ : КНЕУ, 2002. - 472 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
10Д27Дей, М. О. Міжнародне економічне право : навч. посіб. для студентів ВНЗ екон. та юрид. спрямування. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2009. - 800 с.1Держава і право  У корзину
12345678910111213141516171819202122