Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д17Данчук, Л. І. Азбука режисури шоу-програм : навч. посіб. / Леонід Данчук. — Житомир : Полісся, 2008. — 286, [1] с. : іл., табл.9Мистецтво  У корзину
2Д18Данилюк, К. М. Флора судинних рослин регіонального ландшафтного парку ”Надсянський” / К. М. Данилюк ; [відп. ред. Л. О. Тасєнкевич] ; НАН України, Держ. природознавч. музей. — Київ : Наукова думка, 2012. — 119 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Д18Даниленко, В. Г. Лісоруб у пустелі : письменник і літ. процес / Володимир Даниленко. — Київ : Академвидав, 2008. — 346, [4] с. : іл., табл.1Філологічні науки  У корзину
4Д18Даниленко, В. М. Сталінізм на Україні : 20-30-ті роки / Б. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. — Київ : Либідь, 1991. — 340, [2] с.2Історія  У корзину
5Д19Данчак, І. О. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями : [Навч. посіб. для студ. баз. напряму «Архіт.» та архітекторів-практиків] / Данчак І.О., Лінда С.М. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2002. — 127 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
6Д20Дати і події : календар знамен. дат / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. — Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2012-. — До 2017 р. у надзаг.: Нац. парлам. б-ка України. 2019: № 2 (14)1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Д20Дарендорф, Ральф. У пошуках нового устрою : Лекції на тему політики свободи у XXI столітті / Пер. з нім. А.Орган ; [Наук. ред. А.О.Ручка]. — Київ : Вид. дім «КМ академія», 2006. — 108, [1] с.1Політика  У корзину
8Д20Дари лісів / Ю. Я. Єлін, М. Я. Зерова, В. І. Лушпа, С. І. Шабарова. - Вид. 2-е, допов. і перероб. - Київ : Урожай, 1979. - 392 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
9Д21Ярослав Дашкевич : біобібліогр. покажч. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; [уклад. Маргарита Кривенко ; авт. вступ. ст. Андрій Содомора ; наук. ред. Луїза Ільницька]. — Львів : ЛНБ ім. В.Стефаника, 2006. — 264, [1] с. : іл., [22] арк. фотоіл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Д22Два береги Збруча : [путівник] / [упоряд. О.Крушинська ; авт. тексту: Д.Малаков та ін. ; фотогр.: О.Крушинська та ін.]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 101, [2] с. : іл., мапи.1Історія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223