Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д72Драгоманов, М. П. Вибрані праці : [у 3 т., у 4 кн.] / Михайло Драгоманов. — Київ : Знання України, 2006-. Т. 3 ; [редкол.: В.П.Андрущенко (голова) та ін.] Літературознавство / [упорядкув. та прим. В.Ф.Погребенника], 2007. — 298, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Д72Михайло Драгоманов : Документи і матеріали : 1841 – 1994 / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського та ін. ; [Упоряд.: Г.Болотова та ін. ; Редкол.: І.Бутич та ін.]. — Львів, 2001. — 731 с.1Історія  У корзину
3Д72Драч, І. Ф. Політика : Ст., доп., виступи, інтерв’ю / І.Ф. Драч ; Укр. Всесвіт. Координац. Рада та ін. ; [Ред.-упоряд. А.Зінченко]. — Київ : [ВАТ «Кн. друк. наук. кн.»], 1997. — 387, [2] с., [8] арк. фотоіл.1Політика  У корзину
4Д72Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий. — Київ : Либідь, 2012. — 311 с. : іл., портр.3Історія  У корзину
5Д72Драгоманов, М. П. Вибране : (… мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні). — Київ : Либідь, 1991. — 682, [3] с. : іл. — (Бібліотека ”Пам’ятки історичної думки України”).1Історія  У корзину
6Д73Древетняк, В. Н. История экономики и экономической мысли : учеб. пособие для студентов экон. спец. высш. учеб. заведений / В. Н. Древетняк, А. Н. Шевченко, В. Б. Мишура ; М-во образования и науки Украины, Донбас. гос. машиностроит. акад. — Краматорск : ДГМА, 2008. — 135 с.1Економіка  У корзину
7Д74Дригайло, В. Г. Основы управления библиотекой высшего учебного заведения / В. Г. Дригайло, Е. В. Башун, В. Н. Волынец. - Киев : Политехника, 2001. - 389 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Д74Дригайло, В. Г. 100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ "КПІ" ім. професора Г. І. Денисенка / В. Г. Дригайло, С. В. Дригайло. - Київ : НТУУ "КПІ", 2000. - 171 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Д75Дробаха, О. І. Чар-цвіт руки : поезії / Олександр Дробаха ; [ред. Михайло Василенко, Олеся Урбанська]. — Київ : Укр. письменник, 2008. — 246 c. : портр.1Художня література  У корзину
10Д75Дроздовський, Д. І. Меридіан розуміння. — Київ : ПУЛЬСАРИ, 2011. — 218 с. : портр. 1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223