Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д70Достал, Я. Європейське коріння : путівник-довідник / Ярослав Достал ; пер., упорядкув. та доп. Юрія Фатули. — Ужгород : Карпати, 2016. — 326 с. : іл., портр.2Історія  У корзину
2Д70Дослідження пожеж : довід.-метод. посіб. / Укр. НДІ пожеж. безпеки ; [підгот.: С.Г.Степаненко та ін. ; ред.: H.Бандура, В.Тюпа]. — Київ : [Пожінформтехніка], 1999. — 223 с. : іл., табл., [8] арк. іл.1Техніка  У корзину
3Д70Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) / [В. Бугров та ін. ; за заг. ред. [та передм.] Л. Губерського] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2018. — 343 с., [1] арк. іл. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Д71Доценко, О. Зимовий похід (6. XII.1919 – 6. V. 1920) / Фундація ім. Симона Петлюри в Канаді. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2001. — 374, [1] с.1Історія  У корзину
5Д72Драй-Хмара, М. П. Вибране : (поезії та переклади) / М. П. Драй-Хмара ; [упорядкував тексти і написав примітки В. П. Іванисенко ; переднє слово: С. А. Крижанівського]. — Київ : Рад. письменник, 1969. — 301 с., 1 арк. портр.1Художня література  У корзину
6Д72Михайло Драгоманов: автожиттєпис / уклали І. С. Гриценко, В. А. Короткий, М. В. Томенко ; [голов. ред. С. В. Головко]. — Київ : Либідь, 2009. — 441, [2] с. : іл., портр.1Історія  У корзину
7Д72Драч, И. Ф. Слово : [пер. с укр.] / [гл. ред. Светлана Головко; авт. вступ. ст. В. Л. Скуратовский]. — Київ : Либідь, 2009. — 447 с. : ил., портр. 10Художня література  У корзину
8Д72Драгоманов, М. П. Вибрані праці : [У 3 т., 4 кн.] / [Редкол.: В.П.Андрущенко (голова) та ін.]. — Київ : Знання України, 2006-. Т. 1, кн. 1 Історія. Педагогіка. Публіцистика / [Упорядкув. та прим. В.Ф.Погребенник ; Передм. В.П.Андрущенко, В.Ф.Погребенник], 2006. — 343 с.6Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Д72Драгоманов, М. П. Із наукової спадщини : вибрані праці у 2-х кн. / Михайло Драгоманов ; [упорядкув. та приміт. В. Ф. Погребенник ; редкол.: В. П. Андрущенко (голова) та ін.]. — Київ : Знання України, 2010-. Кн. 1 : Політологія. Культурологія, 2010. — 595 с.7Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Д72Драгоманов, М. П. Вибрані праці : у 3 т. [у 4 кн.] / Михайло Драгоманов. — Київ : Знання України, 2006-. Т. 2 ; [редкол.: В. П. Андрущенко (голова) та ін.] Фольклористика. Літературознавство / [упорядкув. та прим. В. Ф. Погребенника], 2007. — 439 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617181920212223