Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д58Довгань, В. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України / Віктор Довгань. — Львів : Панорама, 2016. — 319 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
2Д63Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 1. 1927-1930 / упоряд.: Ю. Черченко, О. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 480 с. 49Історія  У корзину
3Д63Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 2. Ч. 1. 1931-1934 / упоряд. Ю. Черченко ; наук. ред. Н. Миронець. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 464 с.49Історія  У корзину
4Д63Документування у менеджменті : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Г. Кірічок [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”, Рівнен. філія. — Вид. 2-е, переробл. — Київ : Центр навч. л-ри, 2005. — 215 с. : табл.1Економіка  У корзину
5Д63Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів. Т. 10. Ч. 2. Газета «Українське слово» 1941 року / упоряд. О. Кучерук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2004. – 304 с.49Історія  У корзину
6Д63Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : Київ, 20-22 трав. 2008 р. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. [та ін. ; редкол.: Слободяник М.С. (голова) та ін.]. — Київ : ДАКККіМ, 2008. — 254 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Д63Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції / [Бошицький Ю. Л. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. — Київ : Ліра-К, 2014. — 439 с.1Держава і право  У корзину
8Д63Документи з історії національно-визвольного руху в Україні XX століття : інформ. бюл. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Голов. архівне упр. при Каб. Міністрів України. — Київ : Літопис УПА : Українознавство, 1995-. 1995: Вип. 1.1Історія  У корзину
9Д64Должанский, И. З. Бизнес-план: технология разработки : [Учеб. пособие для студентов экон. спец. высш. учеб. заведений] / Должанский И.З., Загорная Т.О. ; Макеев. экон.-гуманитар. ин-т. — Донецьк : Норд-Пресс, 2006. — 412 с. : ил., табл. — (Экономика предприятия).1Економіка  У корзину
10Д64Долгош, І. І. Синевир : роман / Іван Долгош. — Ужгород : Карпати, 1968. — 320 с. : іл.1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223