Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д53Дмитрук, Ю. М. Ґрунти траянових валів: еволюційний та еколого-генетичний аналіз / Ю. М. Дмитрук, Ж. М. Матвіїшина, І. І. Слюсарчук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 227 с. : іл., табл., [4] арк. кольор. іл.1Природничі науки  У корзину
2Д54Дмитрук, О. Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження. - Київ : Обрії, 2004. - 238 с.1Природничі науки  У корзину
3Д54Дністровий, А. Письмо з околиці : з нотаток, блоґу і заначок : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 239 с. — (De profundis).10Художня література  У корзину
4Д54Дні науки філософського факультету - 2019 : Міжнар. наук. конф. (23-24 квіт. 2019 р.) : мат. доп. та виступів. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2019. - 271 с. - англ. мова.1Філософські науки  У корзину
5Д55Добко, Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст.-перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. — 374 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Д55Добржанський, О. В. Бажаємо до України! : змагання за укр. державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. — Одеса : Маяк, 2008. — 1167 с. : іл.1Історія  У корзину
7Д55Добко, Т. В. Василь Степанович Бабич – бібліотечний діяч, вчений, педагог : до 90-річчя від дня народж. / Тетяна Добко, Тетяна Новальська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2022. — 482 с. : іл., портр. — (Лідери бібліотечно-інформаційної освіти). * *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Д56Доброокий. Спогади про Івана Світличного / [упоряд.: Л. і Н. Світличні ; ред. рада: В.Шевчук (голова) та ін.]. — Київ : Час, 1998. — 573, [2] с. : фот., портр. — (Українська модерна література).2Філологічні науки  У корзину
9Д57Добрий вечір, дівчино! Приспівки, триндички, дрібушки, коломийки, співаночки, козачки, частушки. — К. : Муз. Україна, 1968. — 159 с. — (із джерел укр. пісні).1Художня література  У корзину
10Д58Довженко, О. П. Твори. В 5 т. Т. 5. Записні книжки. Щоденник. Листи. - Київ : Дніпро, 1985. - 359 с.2Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223