Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 212 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії : зб. наук. пр.. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 328 с.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Д50Діюк, В. Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 127 с.1Природничі науки  У корзину
3Д51Длугач, Т. Б. Дени Дидро. - 2-е изд., дораб. - Москва : Мысль, 1986. - 191 с. - (Мыслители прошлого).1Філософські науки  У корзину
4Д52Донцов, Д. І. Націоналізм. - Київ : ФОП Стебеляк, 2011. - 256 с. (ᴹᴷᴼ БС8)1Філософські науки  У корзину
5Д53Дмитрук, О. Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2002. — 76 с.1Природничі науки  У корзину
6Д54Дмитрук, О. Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження. - Київ : Обрії, 2004. - 238 с.1Природничі науки  У корзину
7Д54Дніпро : літ.-худож. та суспіл.-політ. журн. / засн.: ВАТ ”Мотор-Січ” , Укр. фонд культури, Поліграфкомбінат "Україна". — Київ, 1927-. 2009: № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.4Журнали  У корзину
8Д54Дністровий, А. Письмо з околиці : з нотаток, блоґу і заначок : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 239 с. — (De profundis).ᵖᵠ32Художня література  У корзину
9Д54Дніпрова Чайка. Твори / Дніпрова Чайка ; [вступ. ст., упоряд., підгот. текстів та прим. О. В. Килимника]. — Київ : Держлітвидав УРСР, 1960. — 511 с., 1 арк. портр.0Художня література  У корзину
10Д55Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Т. 1 / упоряд. С. Павленко. - 2-е вид. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2008. - 1144 с. *1Історія  У корзину
12345678910111213141516171819202122