Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 225 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д44Діденко, А. Н. Сучасне діловодство : посібник. - 6-е вид., перероб. і допов. - Київ : Либідь, 2010. - 480 с.599Економіка  У корзину
2Д44Дідківський, М. І. Міжнародний трансфер технологій : навч. посіб. / М. І. Дідківський. — Київ : Знання, 2011. — 365 с. — (Серія ”Вища освіта XXI століття”).1Економіка  У корзину
3Д44Диво першого : сторінки хорват. поезії / упоряд., передм. та пер. Леоніда Талалая ; [вступ. слово Д. Відмаровича]. — Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2000. — 371, [2] с. — (Джерела духовності).6Художня література  У корзину
4Д44Діденко, В. М. Менеджмент : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Діденко В.М. ; Буковин. держ. фін. акад. — Київ : Кондор, 2008. — 582 с. : табл., іл.1Економіка  У корзину
5Д44Діалекти в синхронії та діахронії : Трансформація діалектного коннтинууму і проблеми лінгвоекології / НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2017. - 514 с.0Філологічні науки  У корзину
6Д44Дієслово в лексикографічній системі : монографія / О.Г. Рабулець, Н.М. Сухарина, В.А. Широков, К.М. Якименко. - Київ : Довіра, 2004. - 259 с.45Філологічні науки  У корзину
7Д45Дікон, Б. Глобальна соціальна політика : Міжнар. орг. й майбутнє соц. добробуту / Боб Дікон, Мішель Халс, Пол Стабс ; пер. з англ. А. Олійник та ін. — Київ : Основи, 1999. — 346 с. : табл. 1Економіка  У корзину
8Д46Димитрова, Л. М. Соціологія управління та організацій : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — 2-е вид., випр. і допов. — Київ : Ліра-К, 2005. — 152 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
9Д46Динамічні процеси в граматиці і лексичному складі сучасних слов’янських мов : зб. наук. пр. учасників Міжнар. наук. конф., присвяч. пам’яті проф. К. Ф. Шульжука, (Рівне, 19-20 трав. 2011 р.). - Рівне : Оломоуць, 2011. - 321 с.1Філологічні науки  У корзину
10Д48Дистихи Катона / пер. з латини А. Содомори. - Київ : Грані-Т, 2009. - 320 с.12Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223