Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г37Герасим’юк, В. Поет у повітрі : [Вірші і поеми]. — [Львів : Кальварія], 2002. — 143 с. : іл.1Художня література  У корзину
2Г37Герасимчук, А. А. Курс лекцій з філософії : навч. посіб. / А. А. Герасимчук, З. І. Тимошенко. - 2-е вид. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 422 с.1Філософські науки  У корзину
3Г37Герет, Томас М. Етика бізнесу / Т. М.Герет, Р. Дж.Клоноскі ; пер. з англ. О.Ватаманюк ; [Наук. ред. пер. С.Панчишина і Р.Цяпала]. — Київ : Основи, 1999. — 214 с.5Філософські науки  У корзину
4Г37Герасимчук, А. А. Соціологія : Навч. посіб. / А.А.Герасимчук, Ю.І.Палеха, О.М.Шиян ; Європ. ун-т. — 4-е вид., випр. і допов. — Київ, 2004. — 245 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
5Г43Гессе, Герман. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1 : [пер. с нем.] / Г. Гессе. — Харьков : Фолио, 1994. — 464 с.1Художня література  У корзину
6Г43Гессе, Герман. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2 : [пер. с нем.] / Г. Гессе. — Харьков : Фолио, 1994. — 480 с.1Художня література  У корзину
7Г44Гетманец, М. Ф. Тайна реки Каялы : [О кн. «Слово о полку Игоревом»]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков : ОВС, 2003. — 223 с. : ил., табл. 1Філологічні науки  У корзину
8Г44Гете, Й. В. Поезія і правда : збірник. — Київ : Мистецтво, 1982. — 277 с. — (Пам’ятки естетичної думки).1Філологічні науки  У корзину
9Г44Гетя, А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві / А. А. Гетя ; УААН, Ін-т свинарства ім. О. В. Квасницького УААН. — Полтава : Полтав. літератор, 2009. — 191 с. : іл., табл., портр.1Сільське та лісове господарство   У корзину
10Г44Гетьман, О. О. Економічна діагностика : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Київ : Центр навч. літ., 2007. — 306 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839