Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г34Генденштейн, Л. Э. Фант, Азор, Крит, Тик открывают законы механики : Для сред. шк. возраста / Л.Э. Генденштейн ; Рис. М.Курдюмова. — Харьков : ИМП «Рубикон», 1996. — 126, [1] с. : рис.1Природничі науки  У корзину
2Г35ГЕО. Один другу : роман / ГЕО. — Київ : Фенікс, 2016. — 429, [2] с. * *0Художня література  У корзину
3Г35Географічна енциклопедія України : В 3т / Редкол.: …О.М.Маринич (відповід. ред) та ін. — Київ : «Укр. енкциклопедія» ім. М.П.Бажана, 1993. Т. 3 П-Я, 1993. — 479 с., [12] вкл. іл.1Природничі науки  У корзину
4Г35Геоінформаційна аналітична система моніторингу якості і використання водних ресурсів та стану водогосподарських об’єктів річки Тиса у Закарпатській області : [метод. посіб. для студ. напряму 6.040106] / В. Б. Мокін [та ін. ; під ред. В. Б. Мокіна]; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. ком. України по вод. госп-ву. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 227 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
5Г35Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрями розвитку / [Руденко Л. Г. та ін.] ; за ред. Л. Г. Руденко. — Київ : Наук. думка, 2011. — 102, [1] с. : іл., табл., [8] арк. мап. — (Проект ”Наукова книга”).1Природничі науки  У корзину
6Г36Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Архей / Н.П.Щербак, Г.В.Артеменко, И.М.Леная, А.Н.Пономаренко ; НАН Украины. Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. — Киев : Наук. думка, 2005. — 242, [1] с. : табл., [8] л. цв. фотоил. — (Наукова книга. Проект).1Природничі науки  У корзину
7Г36Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой / [Н.П.Щербак и др.] ; НАН Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. — Киев : Наук. думка, 2008. — 238, [1] с. : ил., табл., [4] л. цв. фотоил. — (Наукова книга. Проект).7Природничі науки  У корзину
8Г37Герасименко, Н. О. Міри земельних площ Лівобережної України (друга пол. ХVІІ - ХVІІІ ст.) / НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 1998. - 136 с.1Історія  У корзину
9Г37Герасимчук, О. О. E-learning. Технології електронного навчання : [навч. посіб. для студ. та інж.-пед. працівників навч. закл.] / О.О.Герасимчук ; М-во освіти і науки України, Луц. держ. техн. ун-т. — Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2008. — 429 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Г37Геращенко, М. В. Українські вчені та бібліографія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Геращенко. — Київ : Вид. Європ. ун-ту, 2008. — 172 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839