Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г95Гурч, Л. М. Логістика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М.Гурч ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ : Персонал, 2008. — 555 с. : іл., табл.70Економіка  У корзину
2Г95Гурьянова, Н. М. Памятники Ялты = The monuments of Jalta : Справочник. — Симферополь : Таврия, 1985. — 191 с. : ил. 1Природничі науки  У корзину
3Г95Гураленко, Н. А. Філософія влади : метод. матеріали. - Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. - 63 с.1Філософські науки  У корзину
4Г95Гуржій, О. І. Етнологічні осередки України в 20-х на початку 30-х років XX ст. : нарис діяльності / О.І.Гуржій, М.Б.Парахіна ; [відп. ред. С.В.Кульчицький] ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2004. — 248 с. : портр.1Історія  У корзину
5Г95Гурський, Я. Бібліографія праць проф. д-ра Юрія Шевельова (1934–1968) / Яків Гурський. — Munchen : Monachii, 1971. — С. 7–35, [1], включ. обкл. — (Studia. T. 7. Symbolae in honorem Georgii Y. Shevelov).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Г96Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія : Основи юрид. діяльності : Навч. посіб. / С.Д.Гусарєв, О.Д.Тихомиров. — 2-е вид., перероб. — Київ : Знання, 2006. — 487 с. — (Вища освіта XXI століття).1Держава і право  У корзину
7Г96Гусев, В. А. Литература в ситуации переходности / В. А. Гусев ; М-во образования и науки Украины, Днепропетр. нац. ун-т. — Днепропетровск : Вид-во ДНУ, 2007. — 274 с.2Філологічні науки  У корзину
8Г96Гусарєв, С. Д. Юридична діяльність : Методологічні та теоретичні аспекти / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ : Знання, 2005. — 375 c.2Держава і право  У корзину
9Г96Гусаченко, В. В. Трансгрессии модерна / Харк. нац. ун-т им. В.H.Каразина. — Харьков : [ООО «Озон-Инвест»], 2002. — 390 с. : табл.1Філософські науки  У корзину
10Г97Грушевський, М. С. Про батька козацького Богдана Хмельницького. - Дніпропетровськ : Січ, 1993. - 55 с.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839