Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г94Гуманістична психологія : [навч. посіб. для студентів вузів] / Наук. т-во ім. Шевченка у США, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ : Пульсари, 2001-. Т. 1 ; [упоряд.], за ред. Романа Трача, Георгія Балла Гуманістичні підходи в західній психології XX ст. / [пер. з англ.: Гайдукевич-Корчинська Н., Балл Г. ; пер. з нім.: Рождественський Ю.], 2001. — 251 с.1Психологія  У корзину
2Г94Гундорова, Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики; Ред. Б.Матіяш]. — Київ : Критика, 2006. — 350 с. — До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.7Філологічні науки  У корзину
3Г94Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти / [Г.Онкович та ін. ; редкол.: В. Кремень (голова) та ін.] ; АПН України, Ін-т вищ. освіти, Відділ теорії і методології гуманіт. освіти. — Київ : Пед. думка, 2007. — 332 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Г94Гуменна, Д. Вічні вогні Алберти / Докія Гуменна. — Едмонтон ; Алберта : Пауш, 1959. — 183, [2] с.1Художня література  У корзину
5Г94Гуны как качества мироздания : [метод. пособие] / Козловский И. А. [и др.]. — Донецк : ДООО ”Центр Дискавери” : Школа Аюрведы-Йоги-Тантры : Норд-Пресс, 2009. — 109 с. : ил., табл.1Релігія  У корзину
6Г94Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба : Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Б.І.Гуменюк, О.В.Щерба. — Київ : Либідь, 2001. — 254, [1] с.7Політика  У корзину
7Г94Гундорова, Т. Транзитна культура : Симптоми постколоніальної травми : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2013. — 546 с. — (De profundis). 20Філологічні науки  У корзину
8Г94Гуляницький, Л. Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посіб. / Л. Ф. Гуляницький, О. Ю. Мулеса ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2016. — 142 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
9Г94Гундорова, Т. ПроЯвлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. - Вид 2-е, перероб. та допов. - Київ : Критика, 2009. - 447 с.1Філологічні науки  У корзину
10Г95Гурко, Є. Місія людини : промови, ст. / упоряд. С. Гурко. — Київ : Задруга, 2005. — 105, [2] с.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839