Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 354 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г94Гуменюк, Ф. Феодосій Гуменюк : Живопис, графіка : [Альбом репрод.] / Ф. Гуменюк ; [Упоряд. Н.Павленко ; Пер. з англ. Л.Герасимчука ; Ред. Ю.Буряк ; Вступ. ст. В.Овсійчука]. — Б. м. : АртЕк, 1995. — [114] с. : репрод.0Мистецтво  У корзину
2Г94Гупало, К. Н. Подол в древнем Киеве. — Київ : Наук. думка, 1982. — 128 с.1Історія  У корзину
3Г94Гулиев, Ариф. Украино-азербайджанские отношевия: право, политика, дипломатия. Т. 1. – Харьков : Факт, 2008. – 655 с.1Політика  У корзину
4Г94Гундорова, Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики; Ред. Б.Матіяш]. — Київ : Критика, 2006. — 350 с. — До 150-річчя від дня народж. Івана Франка.2Філологічні науки  У корзину
5Г94Гуменюк, В. Я. Управління ризиками : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гуменюк В. Я., Міщук Г. Ю., Олійник О. О. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун- вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2010. — 158 с. : табл. *1Економіка  У корзину
6Г94Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти / [Г.Онкович та ін. ; редкол.: В. Кремень (голова) та ін.] ; АПН України, Ін-т вищ. освіти, Відділ теорії і методології гуманіт. освіти. — Київ : Пед. думка, 2007. — 332 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Г94Гуны как качества мироздания : [метод. пособие] / Козловский И. А. [и др.]. — Донецк : ДООО ”Центр Дискавери” : Школа Аюрведы-Йоги-Тантры : Норд-Пресс, 2009. — 109 с. : ил., табл.1Релігія  У корзину
8Г94Гуменюк, Б. І. Сучасна дипломатична служба : Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Б.І.Гуменюк, О.В.Щерба. — Київ : Либідь, 2001. — 254, [1] с.7Політика  У корзину
9Г94”Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017”, Міжнародна науково-теоретична конференція. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції ”Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017” : [Київ, 23 листоп. 2017 р. / редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2017. — 423 с. : іл. *2Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Г94Гундорова, Т. Транзитна культура : Симптоми постколоніальної травми : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2013. — 546 с. — (De profundis). 3Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536