Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 323 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г94Гуманістичні реалії істини. — Дрогобич : Вимір, 1999. — 278 с. — (Людинознавчі філософські читання; Вип.8).1Філософські науки  У корзину
2Г94Гундорова, Т. Транзитна культура : Симптоми постколоніальної травми : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2013. — 546 с. — (De profundis). 21Філологічні науки  У корзину
3Г94Гумецька, А. Вибрані філологічні праці / Ася Гумецька. — 2-ге вид., скор. й відред. — Київ : Київ–Париж–Дакар, 2017. — 640, [5] с. (БС9) ^1Філологічні науки  У корзину
4Г94Гуляницький, Л. Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посіб. / Л. Ф. Гуляницький, О. Ю. Мулеса ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2016. — 142 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
5Г94Гундорова, Т. ПроЯвлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. - Вид 2-е, перероб. та допов. - Київ : Критика, 2009. - 447 с.1Філологічні науки  У корзину
6Г95Гурко, Є. Місія людини : промови, ст. / упоряд. С. Гурко. — Київ : Задруга, 2005. — 105, [2] с.1Історія  У корзину
7Г95Гурч, Л. М. Логістика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М.Гурч ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ : Персонал, 2008. — 555 с. : іл., табл.300Економіка  У корзину
8Г95Гурьянова, Н. М. Памятники Ялты = The monuments of Jalta : Справочник. — Симферополь : Таврия, 1985. — 191 с. : ил. 1Природничі науки  У корзину
9Г95Гурин, І. Образне слово. (Постійні народні порівняння). — Київ : Дніпро, 1966. — 222 с.0Художня література  У корзину
10Г95Гуревич, А. Я. Походы викингов. - 2-е изд., испр. - Москва : Книжный Дом Университет, 2005. - 208 с. : ил. - (Золотой запас знаний).0Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233