Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г14Гай-Нижник, П. П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.). — Київ : Б. в., 2006. — 303 с.1Економіка  У корзину
2Г14Голубєв, А. В. Загальна та неорганічна хімія (загальна хімія) : навч. посіб. до лаборат.-практ. занять для студ. напряму підгот. 6.120201 ”Фармація” спец. ”Технологія фармац. препаратів” / А. В. Голубєв, Г. В. Тарасенко, Ю. В. Борисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ : КНУТД, 2009. — 168 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Г14Голубєв, А. В. Загальна та неорганічна хімія (хімія елементів та їх сполук) : навч. посіб. до лаборатор.-практ. занять для студ. напряму підгот. 6.120201 ”Фармація” спец. ”Технологія фармац. препаратів” / А. В. Голубєв, Г. В. Тарасенко, Ю. В. Борисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ : КНУТД, 2009. — 168 с. : табл.1Природничі науки  У корзину
4Г14Гайдабура, В. М. Театр, розвіяний по світу : феномен сцени повоєн. укр. діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / Валерій Гайдабура ; Нац. акад. мистецтв України. — Вид. 2-ге, переробл. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. — 253, [1] с. : іл., табл., [40] арк. іл.4Мистецтво  У корзину
5Г14Гайвас, Я. На ясних і твердих позиціях / Ярослав Гайвас ; Орг. Держ. Відродження України. — Філадельфія ; Нью-Йорк ; Чікаґо : Організація Державного Відродження України, 1969. — 32 с.4Політика  У корзину
6Г15Галич, О. А. Глобалізація і квазідокументальна література / Олександр Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. — Рівне : О. Зень, 2015. — 199 с. ^1Філологічні науки  У корзину
7Г15Галичина в етнополітичному вимірі. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 840 с.2Політика  У корзину
8Г15Галич, О. А. Теорія літератури : Підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; За наук. ред. О.Галича. — 3-є вид., стер. — Київ : Либідь, 2006. — 486, [1] с. : схеми. * *1Філологічні науки  У корзину
9Г15Галицький лицар : [Володимир Кашицький : нариси / упоряд. М. Слабошпицький]. — Київ : Ярославів Вал, 2003. — 124, [3] с., [4] арк. фотоіл. — (Бібліотека Ліги українських меценатів).1Історія  У корзину
10Г15Галич, О. А. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв ; за наук. ред. Олександра Галича. — Вид. 4-е, стер. — Київ : Либідь, 2008. — 486, [1] с. : схеми.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839