Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г70Горпинич, В. О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини / В. О. Горпинич ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, НДЛабораторія фольклору, говорів і літератури. — Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2010. — 319 с. — (Ономастика і апелятиви; вип. 35).1Філологічні науки  У корзину
2Г70Городянська, Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу / Л. В. Городянська ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ : КНЕУ, 2008. — 216 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
3Г70Горобець, В. «Волимо царя східного…» : Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. — Київ : Критика, 2007. — 462 с. : іл. — (Критичні студії).1Історія  У корзину
4Г70Горський, В. С. Історія української філософії : курс лекцій. - Київ : Наук. думка, 1996. - 286 с.1Філософські науки  У корзину
5Г70Горобець, В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. — Київ : Брехуненко Н., 2009. — 63 с. : іл. — (Серія ”Гетьмани” - Проект ”Про Україну з гонором і гумором”). * *1Історія  У корзину
6Г70Городенко, Л. М. Системи верстки : практ. посіб. для студ. ін-тів (ф-тів) журналістики і від-нь вид. справи та редагування. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. – 520 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Г70Горохович, А. Поетика Лесі Українки і її афоризми. — Вінніпеґ : Накладом Т-ва «Волинь», 1980. — 145 с. : портр. — (Інститут дослідів Волині; Ч.40).2Філологічні науки  У корзину
8Г71Горячок, І. В. Вивчення публіцистичних творів на уроках української літератури / Інна Горячок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельн. нац. ун-т. — Хмельницький : Хмельн. держ. центр науки, інновацій та інформатизації, 2012. — 131 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Г72Господарський процес : навч. посіб. / [В. А. Кройтор та ін.] ; за заг. ред. В. А. Кройтора ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2020. — 327 с.0Економіка  У корзину
10Г73Герасимчук, Л. Новий практичний економічний словник : англо-український, українсько-англійський : 30 000 термінів. - Київ : Криниця, 2003. - 352 с. - (Сучасні словники України).97Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839