Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г67Горбенко, С. С. Історія гуманізації музичної освіти дітей шкільного віку : [навч. посіб. за модул.-рейтинг. системою навч.] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Вид. 2-е, допов. — Житомир : В.Б.Котвицький, 2008. — 415 с. : табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Г67Горячко, А. М. Скануюча зондова мікроскопія та спектроскопія : навч. посіб. / А. М. Горячко, С. П. Кулик, О. В. Прокопенко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 288 с.6Природничі науки  У корзину
3Г67Горбик, О. О. Світова архітектура середньовіччя (V-XV ст.) та нового часу (XV-поч. XX ст.) : рубрикатор питань та перелік пам’яток світової архітектури : метод. вказівки : до семінар. (практ.) занять : до виконання індивідуал. розрахунк.-граф. роботи : для підгот. до іспиту : з дисципліни ”Історія архітектури і містобудування, частина друга” : для студентів, які навчаються за напрямом підготовки. Галузь знань: 19 ”Архітектура та будівництво” напрям підготовки: 191 ”Архітектура та містобудування” освіт.-кваліфікац. рівень: бакалавр / О. О. Горбик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ : Фенікс, 2020. — 52 с. : іл., табл.1Мистецтво  У корзину
4Г67Горацій, Квінт Флакк. Твори : з латин. / Горацій Квінт Флакк ; [Пер., передм. та прим. А. Содомори]. — Київ : Дніпро, 1982. — 254 с. : іл.2Художня література  У корзину
5Г67Горак, Р. Д. Так званий перший соціалістичний процес Івана Франка / Р. Д. Горак ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2009. — 142 с. (БСФРАНКО)1Філологічні науки  У корзину
6Г68Гордон, Д. И. Правда о России и Путине : беседы с всемирно известными политиком, диссидентом и писателем : [диалоги с Березовским, Буковским и Суворовым] / Дмитрий Гордон. — Киев : Кручі Дніпра, 2014. — 335 с. : іл., портр.1Художня література  У корзину
7Г68Гордійчук, М. М. Українська радянська симфонічна музика. - Київ : Держмузвидав, 1956. - 108 с.1Мистецтво  У корзину
8Г68Гордасевич, Г. Л. Ера України : поезії. - Львів : Сполом, 2000. - 64 с.1Художня література  У корзину
9Г68Горенко, О. М. Прагматика європейського досвіду як методологічна проблема історіописання / О. М. Горенко ; [відп. ред. Мартинов А. Ю.] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. — 263 с. : табл.1Історія  У корзину
10Г68Горецький, П. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування. - Відтворення вид. 1928 р. - Київ, 2008. - 112 с. - ( Із словникової спадщини ; вип. 2).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839