Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 385 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г61Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : Термінол.-понят. слов. / М.Ф.Головатий, М.Б.Панасюк ; Міжрегон. акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 554, [1] с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
2Г61Головко, В. В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр. / Володимир Головко ; [відп. ред. С. В. Кульчицький] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2012. — 415 с. : іл., табл. 1Історія  У корзину
3Г61Головащук, С. І. Словник наголосів : Понад 20000 слів / [Ред. Л.П.Марченко]. — Київ : Наук. думка, 2003. — 318, [1] c. — (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
4Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2015: № 1 (13)6Історія  У корзину
5Г61Голобуцький, О. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX-початку XX століття : дослідження / О. Голобуцький, В. Кулик ; [ред. Л.Білик]. — Київ : Смолоскип, 1996. — 123 с.1Історія  У корзину
6Г61Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукр. наук. конф., Київ, 15 листоп. 2002 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадрова акад. — Київ, 2003. — 277 с.1Історія  У корзину
7Г61Голодомор в Україні 1932-1933 рр. : бібліогр. покажч. Вип. 2 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун. - Одеса : Студія "Негоціант", 2008. - 576 с.1Історія  У корзину
8Г61Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : [учеб. пособие для студентов вузов] / И. В. Головнева. — Киев : Кондор, 2008. — 171 с. : табл.1Психологія  У корзину
9Г61Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 351 с.1Філологічні науки  У корзину
10Г61Головатый, Н. Ф. Политический менеджмент : учеб. пособ. : пер. с укр. - Киев : Персонал, 2010. - 268 с.197Політика  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839