Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 323 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г61Голодомор в Україні 1932-1933 рр. : бібліогр. покажч. Вип. 2 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, І. Е. Рікун. - Одеса : Студія "Негоціант", 2008. - 576 с.1Історія  У корзину
2Г61Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – Київ : Рідна мова, 2000. – 351 с.1Філологічні науки  У корзину
3Г61Головатый, Н. Ф. Политический менеджмент : учеб. пособ. : пер. с укр. - Киев : Персонал, 2010. - 268 с.198Політика  У корзину
4Г61Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / [Антонович М. та ін. ; наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович]. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2013. — 357, [1] с. - Текст укр., англ. ^5Історія  У корзину
5Г62Голубєва, З. С. Іван Кочерга : нарис життя і творчості. - Київ : Дніпро, 1981. - 191 с. - (Літературний портрет).1Філологічні науки  У корзину
6Г62Голубчиков, М. В. Властелин мгновений : [поэзия]. — Киев ; Кировоград : ПОЛИУМ, 2016. — 257 с. 1Художня література  У корзину
7Г63Гольцов, А. Г. Політична географія : навч. посіб. / А. Г. Гольцов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ : МАУП, 2007. — 254 с.160Політика  У корзину
8Г63Гольденберг, Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Вища шк., 1990. - 254 с. 1Філологічні науки  У корзину
9Г64Гомер. Илиада / пер с древнегреч. Н. Гнедича. - Москва : Правда, 1985. - 432 с.1Художня література  У корзину
10Г64Ґомбрович, В. Транс-Атлантик : роман / пер. з пол. А. Бондар. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 160 с. ᵖᵠ (ᴹᴷᴼ БС35)89Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233