Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 323 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г61Головатий, М. Ф. Життєве коло : оповідання і повісті. — Київ : Персонал, 2008. — 168 с. ^1Художня література  У корзину
2Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2010: № 1 (7)2Історія  У корзину
3Г61Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – Київ : Наук. думка, 2004. – 448 с. - (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
4Г61Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : документи і матеріали : [до 75-річчя голодомору в Україні] / НАН України, Ін-т історії України, Міжнар. благод. Фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р.Пиріг ; [редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.]. — К. : Києво-Могилян. акад., 2007. — 1125, [1] с. : табл., [11] арк. фотоіл. — (Більше не таємно; Т.2). ^1Історія  У корзину
5Г61Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : Термінол.-понят. слов. / М.Ф.Головатий, М.Б.Панасюк ; Міжрегон. акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 554, [1] с.99Суспільні науки в цілому  У корзину
6Г61The Holodomor 1932-1933 - genocide against the Ukrainian people : [Exgibition] / authors: D. Hetman, I. Yukhnovskiy. - Kyiv : Olena Teliha Publishers, 2008. - 48 p. [голодомор]5Історія  У корзину
7Г61Головко, В. В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр. / Володимир Головко ; [відп. ред. С. В. Кульчицький] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2012. — 415 с. : іл., табл. 1Історія  У корзину
8Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2015: № 1 (13) *1Історія  У корзину
9Г61Голобуцький, О. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця XIX-початку XX століття : дослідження / О. Голобуцький, В. Кулик ; [ред. Л.Білик]. — Київ : Смолоскип, 1996. — 123 с.1Історія  У корзину
10Г61Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд. Кудряченко А. І. ; [передм. Рубана Ю. Г. ; вступ. ст., пер. з нім. А. І. Кудряченка]. — Київ : НІСД, 2008. — 335 с. : іл. ^1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233