Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В35Верстюк, В. Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронол. довід. / В.Ф.Верстюк, О.М.Дзюба, В.Ф.Репринцев ; [Ред. Н.С.Колосок]. — 2-е вид., допов., доопрац. — Київ : Наук. думка, 2005. — 715, [2] с. : іл.1Історія  У корзину
2В35Вернадський, В. І. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; [авт. вступ. ст.: Б. Є. Патон та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011-. — (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського). Т. 2 : Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими, кн. 1. Листування. А–Г / [авт.-уклад. О. С. Онищенко та ін.], 2011. — 823 с. : портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3В35Верстюк, В. Ф. М.С. Грушевський : Коротка хроніка життя та діяльності / В. Ф. Верстюк, Р. Я. Пиріг. - Київ : Либідь, 1996. - 144 с.20Історія  У корзину
4В35Верн, Жюль. Дети капитана Гранта : Роман. — Минск : Юнацтва, 1985. - 575 с.1Художня література  У корзину
5В35Верн, Жюль. Таинственный остров : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Жюль Верн ; Пер. с фр. Н. Немчиновой, А. Худадовой ; [Предисл. В. Пащенко] ; Иллюстрации С. Фера. — Киев : Веселка, 1987. — 557, [2] с. : ил. * *1Художня література  У корзину
6В36Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. — Київ : Парлам. вид-во, 2008-. Т. 36 : Деcята сесія, 7 лют. – 14 берез. 2012 р., 2015. — 799 с. 3Держава і право  У корзину
7В36Верховна Рада України : інформ. довід. - Вип. 2. - Київ : Парлам. вид-во, 2002. - 159 с. 13Держава і право  У корзину
8В36Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. — Київ : Парлам. вид-во, 2008-. Т. 28 : Восьма сесія, 3 берез. – 6 квіт. 2011 р., 2013. — 736 с.1Держава і право  У корзину
9В36Верховна Рада України сьомого скликання. — Київ : Парлам. вид-во, 2016-(Серія ”Збірник стенографічних бюлетенів”). Т. 4 : Третя сесія, 3 верес. - 10 жовт. 2013 р. : зб. стеногр. бюл., № 1-16 , 2016. — 847 с. 2Держава і право  У корзину
10В36Верховна Рада України восьмого скликання. — Київ : Парлам. вид-во, 2015-(Серія ”Збірник стенографічних бюлетенів”). Т. 3 : Друга сесія, 3 берез. - 10 квіт. 2015 р. : зб. стеногр. бюл., № 12-27 , 2016. — 735 с. 1Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930