Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В27Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4 т. / Ін-т історії України НАН України. — Київ : Києво-Могил. акад., 2008-. Т. 4 ; упоряд. Д. Мейс]. — Назва обкл.: Великий голод в Україні Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні, 2008. — 622 с.1Історія  У корзину
2В27Велика Успенська церква Києво-Печерської Лаври. Слід у віках : матеріли міжнар. наук. конф. 1-2 жовт. 2001 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [відп. ред. В. М. Колпакова]. — Київ : Віпол, 2002. — 230 с. : іл., табл.1Мистецтво  У корзину
3В27Великий терор в Україні. ”Куркульська операція” 1937-1938 рр. : у 2-х ч. : [зб. док.] / упоряд.: Сергій Кокін, Марк Юнге. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2010-. — (Більше не таємно; т. 4). Ч. 1 : [редкол.: О. Довбня та ін.], 2010. — 614 с. : іл., табл. ᵖᵠ1Історія  У корзину
4В27Великий каменяр : проза та драматургія Івана Франка : [навч. посіб. для серед. загальноосвіт. шк. / упоряд. і передм. А. А. Чічановського]. — Київ : Грамота, 2003. — 669, [2] с. — (Шкільна бібліотека. Українська література). (БСФРАНКО)1Художня література  У корзину
5В29Венгринович, О. Точка Неповернення : поезія. - Київ : Фенікс, 2018. - 116 с. : іл.7Художня література  У корзину
6В29Веніамін (Пушкар, митрополит). Священна біблійна історія. Новий завіт / Митрополит Веніамін (Пушкар) ; за благословінням Митрополита Київ. і всієї України Володимира ; пер. з рос. [В. В. Костюка]. — Київ : Вид. від. Укр. Православ. Церкви, 2013. — 393, [1] с. : іл., [3] арк. мапи. * *1Релігія  У корзину
7В31Вергунов, В. А. Сільськогосподарська меліораційна дослідна справа в Україні: професор Д. О. Джовані (1886-1971) / В. А. Вергунов, Ю. О. Довгорук ; НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ : Аграрна наука, 2020. — 166 с. : іл., портр.3Сільське та лісове господарство   У корзину
8В31Вергунов, В. А. Науково-організаційні засади функціонування Національної академії аграрних наук України: передумови появи, головні здобутки та інноваційні перспективи (до 85-річчя НААН) : наук. доп. - Київ, 2016. - 34 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
9В31Вергунов, В. А. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН : історія та сучасність : до 100-річчя від дня створення / В. А. Вергунов ; [НААН України, Нац. наук. с.-г. б-ка]. — Київ : Аграрна наука, 2017. — 463 с. : іл., табл. — (Історико-бібліографічна серія ”Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії” / засн. В. А. Вергуновим; кн. 100).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10В31Вергун, В. А. Контролінг у системі міжнародного бізнесу : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 318 с. : табл. — (Серія ”Міжнародний бізнес”).1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930