Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В19Василенко, С. М. Основи тепломасообміну : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / С.М.Василенко, А.І.Українець, В.В.Олішевський ; За ред. І.С.Гулого ; Нац. ун-т харч. технол. — Київ, 2004. — 248, [1] с. : табл.1Природничі науки  У корзину
2В20Васюков, О. М. Обчислення стаціонарних точок для відношень у евклідових просторах : навч. посіб. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 207 с.1Природничі науки  У корзину
3В22Вачагаев, Майрбек. Чечня в Казказской войне ХІХ ст.: события и судьбы. - Киев : Фонд "Историко-культурное наследие чеченцев", 2003. - 368 с.1Історія  У корзину
4В23Вашкевич, В. М. Історична свідомість студентської молоді. Ціннісно-світоглядні орієнтири : навч. посіб. - Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. - 274 с.5Філософські науки  У корзину
5В24Введение в радиационную тиреоидологию / [А.Н.Коваленко, Д.Е.Афанасьев, А.А.Самойлов и др.] ; Под ред.: А.Н. Коваленко и др. — Киев : [Томирис-Н], 2006. — 615 с. : ил., табл.1Медицина  У корзину
6В25Вдовиченко, Г. В. Культурфілософська спадщина філософів УСРР епохи ”Розстріляного Відродження” / Г. В. Вдовиченко ; [наук. ред. І. В. Огородник] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 509 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7В26Вєдєнєєв, Д. В. Гострі кігті орла. Сили спеціальних операцій США: історія та сучасність / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін, А. І. Семука ; Укр. ін-т військ. історії. — Київ : К. І. С., 2010. — 400 с. : іл., табл. — (Таємні війни – історія та сучасність; кн. 8).1Військова наука  У корзину
8В26Веклич, Р. А. Вступ до програмування мовою С++ : структури даних : навч. посіб. / Р. А. Веклич, Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2018. — 99 с.0Природничі науки  У корзину
9В26Ведель, Артем (1767-1808). Божественна Літургія святого Іоанна Золотоустого та 12 духовних хорових концертів [Ноти]. - 1-е повне вид. збереженої авт. рукопис. спадщини / під ред. В. Колесника ; Укр. Муз. Т-во Альберти ; Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Нац. Муз. Акад. України ім. П. І. Чайковського. - Київ ; Едмонтон ; Торонто, 2000. - 384 с. - (Шедеври Української Класичної Хорової Музики). (vf)1Мистецтво  У корзину
10В26Великожон, В. А. Історія створення підручників з української мови: від давнини до 80-х років XX століття / Вікторія Великожон ; [наук. ред. Кравченко О. В.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознав. — Київ : НДІУ, 2008. — 88 с. : іл. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930