Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В64Возняк, М. С. Історія української літератури : у 2 кн. / М. С. Возняк ; [ред. М. П. Парцей]. — Вид. 2-ге, випр. — Львів : Світ, 1992-1994. Кн. 2 : [післяслово М. Ф. Нечиталюка], 1994. — 555, [3] с. : іл., табл.1Філологічні науки  У корзину
2В64Возможности метода дифракции обратнорассеянных электронов для анализа структуры деформированных материалов / В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, А. В. Завдовеев, В. В. Бурховецкий ; [ред. С. Е. Ноткина] ; НАН Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им.А. А.Галкина. — Киев : Наук. думка, 2014. — 101, [2] с. : іл.1Природничі науки  У корзину
3В64Олександр Федорович Возіанов / Нац. акад. наук України ; Акад. мед. наук України. - Київ : Академперіодика, 2008. - 123 с. - (Біобібліографія вчених України).2Медицина  У корзину
4В65Войтко, С. В. Менеджмент у телекомунікаціях : Навч. посіб. / С.В.Войтко, К.П.Ангелов ; [За наук. ред. В.Г.Герасимчука]. — Київ : Знання, 2007. — 295 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
5В65Войцехівський, Б. М. Я роблю те, що може кожен : [ст., док., світлини] / Борис Войцехівський ; вступ. слово та упорядкув. М. Г. Махінчука. — Київ : Криниця, 2010. — 207 с. : кольор. іл., портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6В65Войценко, О. П. Літопис українського життя в Канаді / Ольга Войценко. — Вінніпеґ, Канада : Тризуб, 1961-. Т. 5 : Доба консолідаційних заходів. Воєнні роки й повоєнна розбудова, 1940-1949, 1973. — VIII, 464 c.2Історія  У корзину
7В65Войнич, Этель Лилиан. Овод : пер. с англ. - Киев : Рад. шк., 1985. - 240 с.1Художня література  У корзину
8В65Войтенко, В. Л. Україна: десять років самотності : Систем. погляд на безсистемні реалії / В.Л. Войтенко. — Львів : Універсум, 2001. — 143, [3] с. : іл. — (Громадянське суспільство).1Суспільні науки в цілому  У корзину
9В67Волинь у житті та творчості письменників : Зб. наук. пр. / [Авт.-упоряд. Н.Г.Сташенко]. — [2-е вид., допов. і перероб.]. — Луцьк : Полігр.-вид. дім «Твердиня», 2007. — 254, [1] с. — (Волинь унікальна).1Філологічні науки  У корзину
10В67Волик, Л. В. Домінанта signore Nicolo : [про М. В. Гоголя] / Лариса Волик. — Полтава : Полтава, 2008. — 281, [1] с. : іл., [16] арк. кольор. іл.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930