Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 231 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В85Вступ до математичного аналізу : зб. задач / І.М. Александрович, А.В. Анікушин, О.К. Боярчук та ін. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 239 с.1Природничі науки  У корзину
2В85Вспоминая Михаила Зощенко. - Ленинград : Худож. лит., 1990. - 512 с.1Художня література  У корзину
3В85Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство) : Тернопіль, 16-19 листоп. 2011 р. : матеріали семінару-практикуму та ”Народознав. студій пам’яті Василя Скуратівського” з проведенням круглого столу на тему: ”Початк. мистец. освіта в контексті розвитку укр. культури” / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. ; [редкол.: Садовенко С. М. (голова) та ін.]. — Тернопіль ; Київ : УЦКД, 2011. — 500 с. : іл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
4В85Все-всі-вся : Анекдоти про маленьких і великих, зубатих і вухатих, культурних і спортивних, а також суспільно-активних / авт.-упоряд. О. Кононенко. - Київ : Криниця ; Харків : Фоліо, 2013. - 254 с. : іл. - (Антологія українського анекдота "Українська веселка"). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
5В85Всесвіт : журн. інозем. л-ри : незалеж. літ.-мистец. та громад.-політ. журн. / засн.: ТОВ ”Вид. дім ”Всесвіт”. — Київ : Всесвіт, 1925-. 2018: № 9-10 (1077-1078). 1Художня література  У корзину
6В88Вулфел, Чарльз Дж. Энциклопедия банковского дела и финансов / [Пер. с англ.: Манзеров Б.Е. и др.]. — [Самара] : Федоров, 2000. — 1583 с. 1Економіка  У корзину
7В93Высокоэнергетические постоянные магниты на основе сплавов системы неодим – железо – бор: химия, материаловедение, применение / П. А. Манорик [и др.] ; под общ. ред. П. А. Манорика ; НАН Украины, Ин-т физ. химии им. Л. В. Писаржевского, Ин-т пробл. материаловедения им. И. Н. Францевича. — Киев : Наук. думка, 2013. — 396, [1] с. : ил., табл.1Техніка  У корзину
8В93Височанський, І. В. Наукові засади пошуків несклепінних пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донбаському авлакогені : монографія. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - 236 с.1Природничі науки  У корзину
9В95Вишеславський, Л. М. Очі не мерзнуть : лірика / пер. М. Карпенка. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. - 79 с. 6Художня література  У корзину
10В95Вышеславцев, Б. П. Этика преображенного Эроса. - Москва : Республика, 1994. - 368 с. - (Библиотека этической мысли).2Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324