Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В57Владичин, У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні / У. В. Владичин ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 592 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
2В57Владимиров, В. М. Проблеми розуміння й інтерпретації в соціальній комунікації / В. М. Владимиров ; [за наук. ред. В. В. Різуна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2014. — 623 с. : іл., табл. 1Суспільні науки в цілому  У корзину
3В57Василенко, М. Г. До матері, додому : поезія / Михайло Василенко. — Київ : Український письменник, 2007. — 345, [1] с. : іл.1Художня література  У корзину
4В58Власовський, І. Нарис історії Української Православної Церкви : [у 4 т., 5 кн.] / Іван Власовський ; [голов. ред. С. Головко]. — Київ : Либідь, 1998-. Т. 3 : (XVIII-XX ст.). — Репр. відтворення вид. 1957 р., 1998. — 359 с.1Релігія  У корзину
5В58Власова, А. М. Організаційна поведінка : Навч. посібник / Власова А.М., Савчук Л.М., Савінова В.Б. ; [Ред.: П.К.Вовк, Л.С.Мержвинська] ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 1998. — 96 с. : табл.1Психологія  У корзину
6В58Власова, О. І. Педагогічна психологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Голов. ред. В.М.Куценко]. — Київ : Либідь, 2005. — 398, [1] с. : іл., табл.2Психологія  У корзину
7В60Внучко, С. М. Політична глобалістика : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-ту", 2017. - 383 с.4Політика  У корзину
8В61Вогонь його серця : спогади про А. Москаленка / [авт.-упоряд. Ю. В. Бондар]. — Київ : Експрес-об’ява, 2014. — 389, [2] с. : іл., [16] арк. фотоіл. — (Золоті імена української журналістики; вип. 4).2Культура. Наука. Освіта  У корзину
9В61Вовчок, Марко. Твори. В 3 т. Т. 1. Повісті та оповідання. - Київ : Дніпро, 1975. - 637 с.1Художня література  У корзину
10В61Марко Вовчок : ст. і дослідж. : зб. наук. пр. - Київ : Наук. думка, 1985. - 311 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930