Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В49Винокур, І. С. Давні слов’яни на Дністрі : іст.-краєзнав. нариси / Винокур Іон Срулевич, Тимощук Борис Онисимович ; [передмова І. П. Русанова, канд. іст. наук]. — Ужгород : Карпати, 1977. — 111 с. * *1Історія  У корзину
2В49Винокурова-Садиченко, Т. Жарт другий. Квіт папороті : [роман]. — Львів : Кальварія, 2007. — 158, [1] с. — (Unlimited).0Художня література  У корзину
3В49Виноградов, О. Dr. VINO. В час седого невезенья [Электронный ресурс] : [песни]. — Б. м., 2001. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 10Мистецтво  У корзину
4В49Вінок пам’яті Олеся Гончара : Спогади. Хроніка / [Упоряд.: Гончар В.Д., П’янов В.Я.]. — Київ : Укр. письменник, 1997. — 452, [1] с. : іл., [16] арк. фот.1Філологічні науки  У корзину
5В52Виробництво, зберігання і використання кормів : [Навч. посіб. для підготов. спеціалістів і магістрів в аграр. вищ. навч. закл. 3-4 рівнів акредитації із спец. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»] / [В.Ф.Петриченко, М.Ф.Кулик, І.І.Ібатуллін та ін. ; Уклад. В.Ф.Петриченко] ; За ред. В.Ф.Петриченка ; Вінниц. держ. аграр. ун-т УААН. Ін-т кормів. — Вінниця : Діло, 2005. — 471 с. : іл., табл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
6В52Вирський, Д. С. Річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.) : [у 2 ч.] / Дмитро Вирський ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, [200–]–. Ч. 2 : Додатки / [наук. ред. І. І. Колесник], 2008. — 465 с.1Історія  У корзину
7В53Виставка українського мистецтва : з колекцій Канади і США для відзначення сторіччя з дня народження Олександра Архипенка, 9 серп. - 30 верес. 1987 р. / Канадсько-Українська Мистецька Фундація. - Торонто, 1987. - 54 с. (vf)1Мистецтво  У корзину
8В53Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 1999-. 2020: Вип. 58.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9В53Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : ХДАК, 1999-. 2019: Вип. 55.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10В53Віскузі, В. Кіп. Економічна теорія реґулювання та антимонопольна політика : пер. з англ. / В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гаринґтон ; Наук. ред. пер. О.Кілієвич. — Київ : Основи, 2004. — 1047 с. : іл., табл.2Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930