Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 231 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В67Волга, М. С. Артабетка : [цвітопоема] : світи, батьківщина, родина в композиціях із самоцвіт. створінь у поет. супроводі : поезії Миколи Волги / Микола Волга, Віталій Солодов. — Київ : [б. в.], 2008 ( : Друк. ТОВ ”Ту принт”). — 172, [3] с. : іл. — Авт. на обкл. не зазнач. (Для МКО)^1Мистецтво  У корзину
2В68Воловенко, Ю. М. Полімерний рівень організації матерії : навч. посіб. / Юліан Воловенко, Володимир Ковтуненко ; за заг. ред. В. П. Кухаря ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 335 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
3В68Володин, Б. Г. Мендель (Vita aeterna). - Москва : Мол. гвардия, 1968. - 256 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 17(457)).1Природничі науки  У корзину
4В68Волошина, Н. Й. Українська література : підручник для 6 кл. / Н. Й. Волошина, І. В. Одинець. - Київ : Пед. думка, 2007. - 262 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5В68Володарі гетьманської булави : іст. портрети / авт. передм. В.А. Смолій. - Київ : Варта, 1994. - 560 с. ^1Історія  У корзину
6В68Волошин, М. А. Стихотворения ; Статьи ; Воспоминания современников. - Москва : Правда, 1991. - 480 с. : ил.1Художня література  У корзину
7В68Волошина, Я. А. Вечер завтрашнего дня. - Харьков : Фолио, 2015. - 255 с. ᵖᵠ0Художня література  У корзину
8В68Волощак, М. Неправильно - правильно : довід з укр. слововживання : за матеріалами ЗМІ. - Київ : Просвіта ; Укр. Вид. Спілка, 2000. - 128 с.1Філологічні науки  У корзину
9В68Волошин, А. Ф. Последовательный анализ вариантов в задачах исследования и проектирования сложных систем / А. Ф. Волошин, В. И. Кудин ; под общ. ред. И. В. Сергиенко ; М-во науки и образования Украины, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 351 с. : табл.1Природничі науки  У корзину
10В70Волинський, П. К. Іван Котляревський : життя і творчість. - 3-є допов. і перероб. вид. - Київ : Дніпро, 1969. - 269 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324