Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 231 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В64Возможности метода дифракции обратнорассеянных электронов для анализа структуры деформированных материалов / В. Н. Варюхин, Е. Г. Пашинская, А. В. Завдовеев, В. В. Бурховецкий ; [ред. С. Е. Ноткина] ; НАН Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им.А. А.Галкина. — Киев : Наук. думка, 2014. — 101, [2] с. : іл.1Природничі науки  У корзину
2В64Олександр Федорович Возіанов / Нац. акад. наук України ; Акад. мед. наук України. - Київ : Академперіодика, 2008. - 123 с. - (Біобібліографія вчених України).2Медицина  У корзину
3В64Возняк, М. Нариси про світогляд Івана Франка. - Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1955. - 195 с. ^1Філологічні науки  У корзину
4В64Возняк, М. С. Велетень думки і праці : Шлях життя і боротьби Івана Франка. - Київ : Держлітвидав, 1958. - 403 с. (БС9) ^1Філологічні науки  У корзину
5В65Воїни Дніпра: цінності, мотивації, смисли / упоряд., та авт. передм. І. Рева ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - Київ : К.І.С., 2020. - 358 с. (Для МКО) ^2Історія  У корзину
6В65Войтенко, В. Л. Україна: десять років самотності : Систем. погляд на безсистемні реалії / В.Л. Войтенко. — Львів : Універсум, 2001. — 143, [3] с. : іл. — (Громадянське суспільство).1Суспільні науки в цілому  У корзину
7В67Волицька, І. В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця XIX – поч. XX ст. / АН України, Ін-т народознавства. — Київ : Наук. думка, 1992. — 137, [2] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
8В67Волков, А. М. Урфин Джюс и его деревянные солдаты : для сред. шк. возраста. - Москва : Самовар, 2008. - 172 с. ^1Художня література  У корзину
9В67Волкова, Е. В. Произведение искусства в мире художественной культуры. - Москва : Искусство, 1988. - 240 с.1Філософські науки  У корзину
10В67Волков, С. М. Інституалізовані соціокультурні системи: регіональна специфіка та динаміка. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2010. — 247 с. : іл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324