Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В43Використання системи комп’ютерної математики MATLAB для розв’язування прикладних задач : навч. посіб. / [Б. П. Довгий, Є. С. Вакал, Ю. Є. Вакал, А. В. Попов] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 143 с. : іл., табл.0Природничі науки  У корзину
2В44Вилегжаніна, Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Тамара Вилегжаніна ; [добір матеріалів та упоряд. С. Басенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна] ; Нац. парлам. б-ка України. — Київ : НПБУ, 2015. — 271 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3В44Виленский, Ю. Виктор Некрасов. Портрет жизни / Под общ. ред. И.Левитаса. — Киев : Информ. сервис, 2001. — 287 с. : портр.2Художня література  У корзину
4В44Виленский, Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Ю. Виленский, В. Яснопольская. - [Киев, 2016]. - 183 с.1Медицина  У корзину
5В46Вільчинський, О. К. Дерева на дахах : роман / Олександр Вільчинський. — Харків : Фоліо, 2010. — 343, [2] с. — (Графіті).0Художня література  У корзину
6В46Вільчинська, І. Ю. Політична мотивація: основні наукові підходи і теорії / І. Ю. Вільчинська ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ : НАКККіМ, 2010. — 335 с. : табл.1Політика  У корзину
7В48Винниченко, В. К. Вибрані твори / Володимир Винниченко ; [упорядкув. текстів, передм. та прим. Савченко О. М.]. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 348, [2] с. — (Програма з літератури).1Художня література  У корзину
8В48Винниченко, В. К. Вибране : Для серед. та старш. шк. віку / [Упорядкув. текстів, підгот. комент., приміт. та навч.-метод. матеріалів Т.Бакіної]. — Київ : Школа, 2002. — 303 с. — (Шкільна хрестоматія).1Художня література  У корзину
9В48Вінниця: злочин без кари : документи, свідчення / [ред. і упоряд. тексту Є.Сверстюк, О.Скоп ; передм. Є.Сверстюка]. — Київ : Воскресіння, 1994. — 333 с. : іл. 1Історія  У корзину
10В48Винар, Л. Михайло Грушевський історик і будівничий нації : Статті і матеріяли / Любомир Винар ; Укр. іст. т-во. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. — Нью-Йорк ; Київ ; Торонто : Фундація ім. О.Ольжича, 1995. — 302, [2] с. : фотоіл.2Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930