Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В42Візантія і Київська Русь : кат. вист. : 22 серп.- 22 жовт. 1997 р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, Голов. упр. культури Київ. міськдержадмін. ; [упоряд.: В. М. Колпакова, І. В. Шульц ; вступ. ст.: І. Ф. Тоцька, Г. Ю. Івакін. — Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник : Абрис, 1997. — 55, [4] с. : іл.99Мистецтво  У корзину
2В42Видання кириличного друку (1581-1916) : [Каталог колекцій НПБ України] / [уклад. Н.Флегонтова ; відп. ред. О.Лазарєва]. — Київ, 2005. — 43 с. : [2] арк. іл. — (Колекції НПБ України).1Література універсального змісту  У корзину
3В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1955: Кн. 10 (ч. 10-96).2Журнали  У корзину
4В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1978: Кн. 10 (367).1Журнали  У корзину
5В42Відлуння десятиліть : Укр. л-ра другої половини XX ст. : [Навч. посіб.] / [Упоряд., передм. М.О.Сорока]. — Київ : Грамота, 2002. — 462, [1] с. : портр. — (Шкільна бібліотека. Українська література).5Художня література  У корзину
6В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1954: Кн. 11 (ч. 11-86).10Журнали  У корзину
7В42Видання Миколи Гоголя в Україні (1831–1923) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, ДЗ ”Нац. парлам. б-ка України” ; [уклад. І. О. Негрейчук ; наук. ред. В. О. Кононенко]. — Київ : ДЗ ”Нац. парлам. б-ка України”, 2009. — 54 с.5Література універсального змісту  У корзину
8В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1956:Кн. 11/35 (109).2Журнали  У корзину
9В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1971: Кн. 5 (278).1Журнали  У корзину
10В43Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України : навч. посіб. - Хмельницький, 2012. - 172 с.1Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930