Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В42Відкриття. — [Київ] : Кобза, 2003. — 317 с., [9] арк. кольор. іл. — (Світ навколо нас).1Природничі науки  У корзину
2В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1975: Кн. 2 (323).5Журнали  У корзину
3В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1954: Кн. 10 (ч. 10-85).11Журнали  У корзину
4В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1969: Кн. 12 (261).3Журнали  У корзину
5В42Видання з Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі : каталог / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: Л. Ніколенко, Л. Климович ; вступ. ст.: О. Лазарєва, Л. Ніколенко ; відп. ред. О. Лазарєва]. — Київ : Нац. парлам. б-ка України, 2008. — 79 с. : іл. — (Колекції Національної парламентської бібліотеки України).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1978: Кн. 12 (369).2Журнали  У корзину
7В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1972: Кн. 2 (287).6Журнали  У корзину
8В42Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні : (Біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем А. Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика). - Тернопіль, 2017. - 232 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
9В42Віднянський, С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європ. Союзу / Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. ; НАН України, Ін-т історії України. — Вид. 2-е, допов. і переробл. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. — 395 с. : іл. * *1Політика  У корзину
10В42Визвольна боротьба : наук.-попул. журн. / Всеукр. т-во ”Меморіал” ім. В. Стуса. — Львів, 2018-. 2021: № 2 (30) : Спец. вип. Народна війна : путівник до експозиції виставки.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930