Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 294 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В39Ветеринарна радіологія : у запитаннях і відповідях : [навч. посіб. для підготов. фахівців у вищ. навч.закл. III-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України за напрямом ”Вет. медицина”] / Кравців Р. Й. [та ін.] ; за заг. ред. Р. Й. Кравціва ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів : Галиц. вид. спілка, 2008. — 509 с. : іл., табл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
2В39Вечерський, В. В. Українські монастирі : [відродження укр. монастирів] / Віктор Вечерський. — Київ : Інформ.-аналіт. агенція «Наш час», 2008. — 399, [1] с. : іл., [8] арк. кольор. фотоіл. — (Невідома Україна).1Мистецтво  У корзину
3В39Вечерський, В. В. Курс історії архітектури : Метод. посіб. з дисципліни «Всесвіт. історія архіт.» для студ. мистецтвознав. спеціалізації вищ. навч. закл. / Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. — Київ : Вид-во Ін-ту пробл. сучас. мистец., 2006. — 297, [2] с. : іл.3Мистецтво  У корзину
4В41Володимир Січинський та Україна : Матеріали міжнар. конф. : [Збірник] / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України ; [Упоряд. Коломієць В. ; Редкол.: Федорук О. (голова) та ін.]. — Київ : Абрис, 1996. — 173 с. — (Повернуті імена). 1Історія  У корзину
5В41Вибори Президента України 2019 : посіб. для суддів / за ред. Ю. Барабаша. - Київ, 2019. - 211 с. 1Держава і право  У корзину
6В41Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; упоряд. Сергій Павленко ; [відп. ред. Сергій Леп’явко]. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. — 1053 с. : табл. — (Серія «Джерела»; Т. 2). ᵖᵠ¹1Історія  У корзину
7В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1976: Кн. 12 (345).1Журнали  У корзину
8В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1970: Кн. 2 (263).2Журнали  У корзину
9В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1954: Кн. 6 (ч. 6-81).14Журнали  У корзину
10В42Визвольний шлях : суспіл.-політич. місячник. — Лондон : Укр. вид. спілка, 1948–. 1954: Кн. 2 (ч. 2-77).3Журнали  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930