Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 231 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В42Відверта розмова про "це" : перший підручник про секс для вашої дитини / пер з ісп. О. Юндіної. - Київ : Країна мрій, 2006. - 208 с. : іл. *0Художня література  У корзину
2В42Відкритий архів : щоріч. матеріялів та дослідж. з історії модерної укр. культури. — Київ : Критика, 2004-. 2004: Т. 1.17Філологічні науки  У корзину
3В42Вижва, С. А. AVO-аналіз та інверсія сейсмічних даних : навч. посіб. / С. А. Вижва, Г. Т. Пройдавода, П. М. Кузьменко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2014. - 263 с.4Природничі науки  У корзину
4В42Видання «Просвіт» Галичини, 1868-1938 : [Бібліогр. покажч.] / Нац. парламент. б-ка України ; [Уклад. С.Л.Зворський ; Наук. ред. А.П.Корнієнко]. — Київ : Абрис, 1996. — 244, [3] с. — (Українські культурно-освітні товариства «Просвіта»; [Вип.1]).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5В42Вижва, С. А. Математична обробка сейсмічних даних : навч. посіб. / С. А. Вижва, А. П. Тищенко. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. - 153 с.2Природничі науки  У корзину
6В42Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Гольгер Бем, Йохен Вернер, Габріела Гардт, Герман Шульц ; пер. з нім. Г. Лозинська та К. Шахова. - Київ : Основи, 1994. - 174 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7В42Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. - Київ : Вища шк., 2002. - 359 с. : іл. (БС9)^2Історія  У корзину
8В42Візантія і Київська Русь : кат. вист. : 22 серп.- 22 жовт. 1997 р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, Голов. упр. культури Київ. міськдержадмін. ; [упоряд.: В. М. Колпакова, І. В. Шульц ; вступ. ст.: І. Ф. Тоцька, Г. Ю. Івакін. — Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник : Абрис, 1997. — 55, [4] с. : іл. (ᴹᴷᴼ БС34)99Мистецтво  У корзину
9В42Видання кириличного друку (1581-1916) : [Каталог колекцій НПБ України] / [уклад. Н.Флегонтова ; відп. ред. О.Лазарєва]. — Київ, 2005. — 43 с. : [2] арк. іл. — (Колекції НПБ України). ^1Література універсального змісту  У корзину
10В42Відновлення соціально-економічного розвитку Донецької області / [Точонов І. В. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. — Харків : ПромАрт, 2018. — 167 с. : іл., табл. (ᴹᴷᴼ БС34)1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324