Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б38Беерс, Г. Библия в картинках / Пер. с нем. Н. Гильдебрандт. — Б. м. : Библейская миссия, 1993. — 190 с. : ил.2Релігія  У корзину
2Б38Бедрій, Орест. Найбільше досягнення: чудо за чудом - легкий шлях / пер. з англ. Н. Оленин. - Київ : Арт Економі, 2018. - 216 с.46Філософські науки  У корзину
3Б38Бедрій, Орест. Хто ти є! / О. Бедрій ; Пер. з англ. Р.І.Доценко. — К. : Вид. будинок «Максимум», 1998. — 239 с. : портр.1Релігія  У корзину
4Б39Безвершук, Ж. О. Культурологія : відповіді на питання екзам. білетів : навч. посіб. / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. - Київ : Знання, 2010. - 326 с. - (Систематизуємо знання).1Історія  У корзину
5Б40Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Центр навч. літ., 2003. - 134 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Б40Безуглий, В. В. Регіональна економічна і соціальна географія світу : [навч. посіб. для студ. геогр. та екон. спец. вищ. навч. закл.] / В.В.Безуглий, С.В.Козинець. — Вид. 2-ге, допов., перероб. — Київ : Вид. центр «Академія», 2007. — 687 с. : іл., табл. — (Альма-матер).1Економіка  У корзину
7Б40Безуглий, В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн : Навч. посіб. — Київ : Вид. центр ”Академія, 2005. — 703 c. : іл. — (Альма-матер).1Економіка  У корзину
8Б40Безущак, О. О. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія груп) : [навч. посіб. для студентів мат. ф-тів ун-тів] / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 3-тє вид., випр. і допов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 130, [1] с.2Природничі науки  У корзину
9Б40Безпояско, О. К. Граматика української мови: морфологія : підруч. для студ.філол. ф-тів вузів / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. — Київ : Либідь, 1993. — 334, [1] с. * *1Філологічні науки  У корзину
10Б40Безущак, О. О. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри : навч. посіб. / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін, Є. А. Кочубінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 255 с.1Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829