Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 259 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б23Бандурне мистецтво ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 жовт. 2006 р. - Київ : ДАКККіМ, 2006. - 192 с.1Мистецтво  У корзину
2Б24Барвінський, О. Спомини з мого життя. Ч. 1, 2. - Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. - 526 с. ^1Історія  У корзину
3Б24Баранова, О. В. Готовимся изучать химию : учеб. пособие по рус. яз. для студентов-иностранцев подгот. фак. мед.-биол. и инж.-техн. направлений / О. В. Баранова, О. Н. Скрипникова. – Киев : МАУП, 2007. – 75 с.59Філологічні науки  У корзину
4Б24Барви народного мистецтва : укр. іконопис, різьблення, старовинні муз. ін-струменти ХVІІ–ХХ ст. : кат. вист. / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповід-ник. – Київ : Атлант-UMS, 2000. – 33 с. (ᴹᴷᴼ БС34)93Мистецтво  У корзину
5Б24Баретич, Ренато. Готель «Ґранд» : роман : пер. з хорват. - Харків : Фоліо, 2011. - 346 с. - (Карта світу). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
6Б24Барановський, О. М. Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування / О. М. Барановський, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін ; НАН України, Ін-т математики. — Київ : Наук. думка, 2013. — 286, [1] с.1Природничі науки  У корзину
7Б24Барабанов, О. В. Основи цифрової схемотехніки : навч. посіб. / О. В. Барабанов, О. С. Баужа. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 103 с. : іл., табл. 2Техніка  У корзину
8Б24Баретич, Ренато. Розкажи мені про неї : роман : пер. з хорват. - Харків : Фоліо, 2011. - 256 с. - (Карта світу). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
9Б25Баронін, А. С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : курс лекцій. - Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. - 128 с.4Політика  У корзину
10Б27Баскакова, М. А. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, английско-русский). - Изд. 8-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2000. - 704 с.1Держава і право  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526