Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 259 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б90Буковинський журнал : громад.-політ. літ.-мистец. і наук.-освіт. часопис / засн.: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.] ; редкол.: Мирослав Лазарук (голов. ред.) [та ін.]. — Чернівці : Букрек, 1992-. 2018: № 1 (107) (ᴹᴷᴼ БС34)1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Б90Булгаков, М. А. Пьесы. - Москва : Искусство, 1962. - 481 с. : ил. - Содерж. : Дни Турбиных ; Бег ; Кабала святош и др.1Художня література  У корзину
3Б90Булгаков, Ю. В. Академік А. Д. Коваленко: життя та наукова діяльність : джерелознавче дослідж. / Юрій Булгаков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2019. — 187 с. : іл., табл. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Б90Букрієнко, А. О. Японсько-український переклад. Т. 2 : практ. курс / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 212 с. 9Філологічні науки  У корзину
5Б90Булавин, А. А. Вспомним всех поименно... : (украинцы, уроженцы Украины и другие в советской разведке, 1918-1991 гг.). - Киев : Изд. дом "Виниченко", 2019. - 526 с. ^9Історія  У корзину
6Б90Буковинський журнал : громад.-політ. літ.-мистец. і наук.-освіт. часопис / засн.: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.] ; редкол.: Мирослав Лазарук (голов. ред.) [та ін.]. — Чернівці : Букрек, 1992-. 2017: № 4 (106) (ᴹᴷᴼ БС34)1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Б90Булатов, М. А. Немецкая классическая философия. В 2 ч. Ч. 2. Гегель. Фейербах. - Киев : Стилос, 2006. - 544 с.1Філософські науки  У корзину
8Б90Булгаков, М. А. Пьесы. - Москва : Сов. писатель, 1991. - 798 с.2Художня література  У корзину
9Б90Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція : бібліогр. покажч. / Мінрегіонбуд України, Держ. наук. архіт.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад. Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнов]. - Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2008. - 191 с. : іл.1Техніка  У корзину
10Б90Булаховська, Ю. Л. Троянди для матері : З роздумів над творч. доробком В. Гамана. - Київ : Логос, 2010. - 30 с.4Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526