Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б87Бриколаж : Теория и история культуры : Сб. ст. студ. науч. о-ва фак. культурологии / Харьк. гос. акад. культуры ; [Редкол.: Л.Стародубцева (гл. ред.) и др.]. — Харьков, 1998. — 365, [3] с., включ. обл. : ил., портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Б87Бремер, Томас. Церква та імперія : нариси історії рос. православ’я / Томас Бремер ; [пер. з нім.: В. Швед ; наук. ред.: Б. Огульчанський]. — Київ : Дух і літера, 2018. — 261 с.1Релігія  У корзину
3Б87Брайман, В. Б. Відкриті студентські олімпіади механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1995-2014 : навч. посіб. / В. Б. Брайман, О. Г. Кукуш. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 188 с. 1Природничі науки  У корзину
4Б87Браун, Рэймонд. 101 вопрос и ответ о Библии / Рэймонд Браун ; [пер. с англ. Н. Безбородова, Е. Коген]. — Київ : Дух і літера, 2016. — 261 с. — (Bibliotheca Clementina).2Релігія  У корзину
5Б87Брама Сходу : Золоті сторінки кримськотатарської поезії у перекладі Миколи Мірошниченка з додатком статей про її творців. - Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. - 192 с. : іл.18Художня література  У корзину
6Б87Брижатый, С. Н. О вечном : стихотворения, рубаи / Станислав Брижатый. — Киев : Дорадо-друк, 2009. — 303 с. : ил., портр.1Художня література  У корзину
7Б87Брегеда, А. Ю. Основи політології : Навч. посібник / А.Ю. Брегеда ; Київ. нац. екон. ун-т. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ, 2000. — 311 с.1Політика  У корзину
8Б87Бригинець, О. Ауспіції : тексти / Олександр Бригинець ; [ред. Л. Дрофань]. — 2-е вид., допов. і переробл. — Київ : Фонд відродження культурного середовища Києва за сприяння мистец. агенції «території А», 2009. — 127 с. * *1Художня література  У корзину
9Б87Бращайко, Юлій М. ”Що видів я на Закарпаттю …” : [спогади] / Юлій Бращайко ; [передм., упоряд. Ліхтей І. М., Сідей Ю. І.]. — Ужгород : Ліра, 2009. — 62 с. : ил., портр.1Історія  У корзину
10Б88Бровченко, В. Я. Вікнина : Спомини. — Київ : Парлам. вид-во, 2005. — 561, [1] с. : портр., [20] арк. іл.1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829