Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б77Бондар, Н. П. Вільнюські Євангелія 1575-1644 рр. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис, альбом ілюстрацій / Наталія Бондар ; [відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021. — 480, [1] с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Б77Бойко, О. Д. Історія України : навч. посіб. / О. Д. Бойко. — 3-тє вид., доповн. — Київ : Академвидав, 2010. — 687 с. — (Альма-матер).5Історія  У корзину
3Б77Бойчик, І. М. Економіка підприємства : Навч. посіб. — 2-е вид., допов. і перероб. — Київ : Атіка, 2007. — 527, [1] c. : іл., табл.1Економіка  У корзину
4Б77Бойко, В. Ф. Физическая подготовка борцов : [Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта] / В.Ф.Бойко, Г.В.Данько. — Киев : Олимп. лит., 2004. — 221, [2] с. : ил. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Б78Боккаччо, Джованні. Декамерон / Пер. з італ. М.Лукаш. — Київ : Дніпро, 1969. — 723 c. : іл.1Художня література  У корзину
6Б78Бокань, В. А. Історія культури України : навч. посібник / В.А. Бокань, Л.П. Польовий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; [відп. ред. Хронюк І.В.]. — Київ, 1998. — 227 с.1Історія  У корзину
7Б78Бокань, В. А. Історія культури України : Навч. посіб. / Бокань В.А., Польовий Л.П. ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 3-е вид., стер. — Київ, 2002. — 254 с.1Історія  У корзину
8Б79Болтарович, З. Є. Народна медицина українців / З. Є. Болтарович ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. — Київ : Наук. думка, 1990. — 229, [2] с.1Медицина  У корзину
9Б79Болабольченко, А. А. Над сторінками книг… / Анатолій Болабольченко. — Київ : Щек°, 2009. — 335 с. : портр. * *1Художня література  У корзину
10Б79Болотіна, Є. В. Соціологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Є.В. Болотіна, В.Б. Мішура. - Київ : Центр навч. літ., 2007. - 128 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829