Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 274 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б73Богатирьов І.Г. Виправні роботи – як альтернатива позбавлення волі / І.Богатирьов, М. Селезньов. — Бровари : ХмЦНТЕІ, 2010. — 190 с. *1Держава і право  У корзину
2Б73Богдановская, Н. В. Роль оксида азота в адаптации организма к физическим нагрузкам: проблемы и гипотезы / Н. В. Богдановская ; Гос. высш. учеб. заведение ”Запорож. нац. ун-т” М-ва образования и науки Украины. — Запорожье : ЗНУ, 2010. — 212 с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
3Б73Богиня, Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. [для студентів екон. спец.] / Богиня Д.П., Грішнова О.А. — 3-є вид., стер. — Київ : Знання-Прес, 2002. — 312, [1] с. : іл., табл. — (Вища освіта XXI століття).10Економіка  У корзину
4Б74Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажч. - 3-є вид., допов. та перероб. - Одеса : Фенікс, 2014. - 320 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Б74Боголюбов, А. Н. Математики. Механики : биографический справочник. — Киев : Наук. думка, 1983. — 639 с.1Природничі науки  У корзину
6Б74Богославский, М. И. Парадоксы культуры ХХ столетия : сб. ст. / ХГАК. - Харьков, 2000. - 218 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Б74Богуцький, Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи / Юрій Богуцький. — Київ : Веселка : Ін-т культурології АМУ, 2008. — 198, [1] с. : іл. *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Б75Боденское озеро. - [Lubeck : Schoning-Verlag], Б.г. - 144 с. - (Путеводители Schoning). *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Б75Бодуен, Жан. Вступ до політології / Ж. Бодуен ; Пер. з фр. Марштупенко О. — Київ : Основи, 1995. — 173, [1] с.1Політика  У корзину
10Б75Бодріяр, Жан. Символічний обмін і смерть / Пер. з фр. Л.Кононович ; [Наук. ред. О.Білий]. — Львів : Кальварія, [2004]. — 373 с.0Філософські науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728