Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б72Бобров, О. З. Уроки пам’яті. публіцистика / О.З.Бобров. — Київ : Кн. Пам’яті України – місто-герой Київ, 2007. — 82, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
2Б72Бовуа, Даніель. Шляхтич, кріпак і ревізор : Пол. шляхта між царизмом та укр. масами (1831-1863) / Д. Бовуа ; Пер. з фр. Борисюк З. ; [Мов. ред. Яковенко Н.]. — Київ : ІНТЕЛ, 1996. — 415 с. : табл.2Історія  У корзину
3Б72Бобик, О. І. Математика для економістів: вища математика : у 3 ч. / О. І. Бобик, В. Н. Гладунський, Д. Г. Хлєбніков ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. — Київ : УБС НБУ, [200–]–. — (Навчальний посібник). Ч. 3 : Інтегральне числення функції однієї і двох змінних, диференціальні та різницеві рівняння, ряди : [навч. посіб.] / О. І. Бобик, В. Н. Гладунський, Г. Я. Дутка, Д. Г. Хлєбніков, 2010. — 431 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
4Б72Боберський, І. Щоденник, 1918-1919 рр. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського та ін. ; Упоряд. Ю.Мицик. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. — 259 с. : портр.1Історія  У корзину
5Б72Бовуа, Даніель. Битва за землю в Україні, 1863-1914 : Поляки в соціо-етніч. конфліктах / пер. на укр. З. Борисюк. - Київ : Критика, 1998. - 334 с.1Історія  У корзину
6Б72Бовуа, Даніель. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793-1830 рр. / Даніель Бовуа ; пер. з фр. Борисюк З. ; [Мов. ред., вступ. сл. Н. Яковенко]. — Львів : Кальварія, 2007. — 294, [1] с. : табл.1Історія  У корзину
7Б73Богацький, Павло. Архіви / зібрав Левко Богацький. - Sydney Australia, 2003. - 432 с.4Історія  У корзину
8Б74Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажч. - 3-є вид., допов. та перероб. - Одеса : Фенікс, 2014. - 320 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Б74Богославский, М. И. Парадоксы культуры ХХ столетия : сб. ст. / ХГАК. - Харьков, 2000. - 218 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Б74Литвинко, А. С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А. С. Литвинко ; [відп. ред. Храмов Ю. О.] ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — Київ : Академперіодика, 2009. — 300, [3] с. : іл., [1] арк. портр. 2Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829