Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б63Біологічний словник / за ред. К.М. Ситника, В.О. Топачевського. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. - 680 с.1Природничі науки  У корзину
2Б63Біологія індивідуального розвитку : практикум : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра з напряму підгот. ”Біологія”] / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 269 с. : іл., [24] арк. іл.3Природничі науки  У корзину
3Б63Біофізика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Є. Я. Швець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інженерна акад. — Запоріжжя : Вид-во Запоріз. держ. інженер. акад., 2009. — 306 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
4Б63Биохимия мышечной деятельности : [Учеб. для студ. высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта] / Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. — Киев : Олимп. лит., 2000. — 502, [1] с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
5Б63Биологически активные масла и продукты на их основе : (эфир. масла, каротиноиды и др.) : биология, биохимия, применение, методы определения / Кричковская Лидия Васильевна [и др.] ; под ред. Л. В. Кричковской. — Харьков : Модель Вселенной, 2008. — 267 с. : табл.1Техніка  У корзину
6Б63Біохімічні механізми апоптозу : [навч. посіб. для студ. мед. та біол. спец. вищ. навч. посіб.] / Л. І. Остапченко, Т. Б. Синельник, Т. В. Рибальченко, В. К. Рибальченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2010. — 306, [1] с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
7Б65Бистрицький, Є. Комунікація і культура в ґлобальному світі / Євген Бистрицький, Роман Зимовець, Сергій Пролеєв. — Київ : Дух і літера, 2020. — 415 с.2Філософські науки  У корзину
8Б65Биструшкін, О. Пишу тобі : поезії / Олександр Биструшкін. — Київ : Укр. письменник, 2014. — 113 с. : іл.1Художня література  У корзину
9Б66Битинський, М. А. Сузір’я Лицарів : Зібр. твори / [Ред. Г.Черінь]. — Торонто (Канада) : Накладом Н.Битинської, 1975. — 190, [2] с. : іл., портр.1Художня література  У корзину
10Б66Бітянова, М. Р. Психолог у школі: зміст діяльності й технології : [посібник] / Марина Бітянова. — Київ : Главник, 2007. — 143 с. : табл. — (Психологічний інструментарій).2Психологія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829