Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 259 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б61Білокінь, С. І. Закоханий у вроду слів. М. Зеров - доля і книги. - Київ : Час, 1990. - 56 с. ^1Філологічні науки  У корзину
2Б61Білокінь, С. І. "Музей України (Збірка П.Потоцького)" : Доба, середовище, загибель : дослідж., матеріали / НАН України, Ін-т історії України ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. — Київ, 2002. — 251 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Б61Білецький, О. І. Вибрані праці. В 2 т. Т. 1. Від давнини до сучасності : зб. пр. з питань укр. літ. - Київ : Держлітвидав, 1960. - 503 с.1Філологічні науки  У корзину
4Б61Білик, Б. І. Етнокультурологія: поняття і терміни : довідник / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ, 2007. — 111 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Б61Білодід, О. Пересопницьке Євангеліє і клятва Президента Л. Кравчука / Білодід О., Бражник І. ; КДУ ім. Т. Шевченка. — Київ : МП ”Фотовідеосервіс”, 1992. — 36 с. — (Бібліотека українця; № 8).1Історія  У корзину
6Б61Білокінь, С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917 – 1941 рр. / Сергій Білокінь ; [ред. Ю. Буряк]. — Київ : Укр. пропілеї, 2016. — 690, [2] с. (ᴹᴷᴼ БС34)1Держава і право  У корзину
7Б63Біологічний словник / за ред. К.М. Ситника, В.О. Топачевського. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. - 680 с. ^1Природничі науки  У корзину
8Б63Біологія індивідуального розвитку : практикум : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра з напряму підгот. ”Біологія”] / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 269 с. : іл., [24] арк. іл.2Природничі науки  У корзину
9Б67Бичков, О. С. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С# : підручник / О. С. Бичков, Є. В. Іванов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київський університет, 2018. — 207 с. : іл., табл. 1Природничі науки  У корзину
10Б68Блейк, Вильям. Избранное / в пер. С. Маршака. - Москва : Худож. лит., 1965. - 182 с.1Художня література  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526