Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б61Більченко, А. В. Основи архітектурного проектування промислових підприємств : [Підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. «Автомоб. дороги та аеродроми», «Мости і трансп. тунелі»] / А.В.Більченко, В.А.Хренов, В.Ф.Демішкан ; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2005. — 285 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
2Б61Білокінь, С. І. "Музей України (Збірка П.Потоцького)" : Доба, середовище, загибель : дослідж., матеріали / НАН України, Ін-т історії України ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. — Київ, 2002. — 251 с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Б61Білецький, Л. Т. Шевченкіана : у 3 т. / Леонід Білецький ; [редкол.: Губерський Л. В. (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — (Літературні палімпсести - Друкується вперше). Т. 1 : 2013. — 655 с. * *103Філологічні науки  У корзину
4Б61Біленчук, П. Д. Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї : Зброя. Право. Безпека : Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного законодавства : Україна. Європа. Світ : Для законодавців, правознавців, зброєзнавців та ін. / Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Сулява О.Ф. ; За ред. П.Д.Біленчука. — Київ : Міжнар. агенція «BeeZone», 2004. — 455 с. : іл., табл. — (Бібліотека страхування).1Держава і право  У корзину
5Б61Білодід, О. Пересопницьке Євангеліє і клятва Президента Л. Кравчука / Білодід О., Бражник І. ; КДУ ім. Т. Шевченка. — Київ : МП ”Фотовідеосервіс”, 1992. — 36 с. — (Бібліотека українця; № 8).1Історія  У корзину
6Б61Білинський, А. В концтаборах СРСР, 1944 – 1945 : Спогади і спостереження / А. Білинський ; Передм. О.Грекова. — Мюнхен ; Чікаго : Накладом вид-ва «Орлик», 1961. — 379, [2] с. * *1Історія  У корзину
7Б61Білецький, Л. Руська правда й історія її тексту / Л. Білецький ; За ред. Ю. Книша. — Вінніпег : Укр. Віл. АН в Канаді, 1993. — 166 с.1Філологічні науки  У корзину
8Б61Билан, И. Н. Экскурсии : рассказы, повесть / Ирина Билан. — Харьков : Фолио, 2007. — 253, [2] с.2Художня література  У корзину
9Б61Білоштан, Я. П. Іван Франко і театр / Я. П. Білоштан. — Київ : Мистецтво, 1967. — 160 с. : іл. (БСФРАНКО)1Мистецтво  У корзину
10Б62Будз, О. П. Гідрологія : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : для студ. напряму підготов. 6.040106 / О. П. Будз ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2008. — 169 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829