Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б61Білецький, Л. Т. Шевченкіана. У 3 т. Т. 2 / Леонід Білецький ; [редкол.: Губерський Л. В. (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — (Літературні палімпсести - Друкується вперше). * *103Філологічні науки  У корзину
2Б61Білецький, Л. Т. Шевченкіана. У 3 т. Т. 3 / Леонід Білецький ; [редкол.: Губерський Л. В. (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — (Літературні палімпсести - Друкується вперше). * *103Філологічні науки  У корзину
3Б61Білецька, О. Поділля на зламі XIV – XV ст.: до витоків формування історичної області / [Наук. ред. О.О.Радзиховська] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова, Наук. б-ка. — Одеса : Астропринт, 2004. — 413 с. : карти, табл.1Історія  У корзину
4Б61Білецький, О. І. Літературно-критичні статті. - Київ : Дніпро, 1990. - 254 с. - (Серія "Українська літературна думка").1Філологічні науки  У корзину
5Б61Бібліографія українського народознавства : У 3 т. / Ін-т народознавства НАН України. Каф. укр. культури та етнології ім. гуцуляків Ун-ту Альберти в Едмонтоні. — Львів,.-. Т. 1 ; [Відп. ред. Р.Кирчів] Фольклористика, кн. 2, 1999. — С. 499-1095, [2] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Б61Білик, В. Д. Домінанта психічного вогню : нове розуміння природи людини, сусп-ва, історії, нове осмислення людського буття / Василь Білик ; Міжнар. акад. оригінал. ідей. — Суми : Мрія-1, 2008. — 803 с. : іл.1Філософські науки  У корзину
7Б61Білоусенко, О. Новий Заповіт : Біблійна історія / О. Білоусенко. — Київ : Либідь, 1993. — 137, [1] с.6Релігія  У корзину
8Б61Біленко, І. І. Фізичний словник. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Вища шк., 1993. - 319 с.1Природничі науки  У корзину
9Б61Білуха, М. Т. Методологія наукових досліджень : [Підруч. для бакалаврів, магістрантів і асп. екон. спец. вищ. навч. закл. освіти]. — Київ, 2002. — 479 с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Б61Білокінь, С. І. Музей України (Збірка П.Потоцького) : Дослідж., матеріали / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник, НАН України. Ін-т історії України. Центр культурол. студій. — [3-є вид., допов.]. — Київ, 2006. — 474 с. : іл., табл.20Культура. Наука. Освіта  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829