Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 288 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б11Бадира, В. А. Правові основи виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі / В.А.Бадира, Т.А.Денисова ; Ін-т права ім. В. Сташиса, Клас. приват. ун-ту. — Запоріжжя : Клас. приват. ун-т, 2009. — 166 с. : табл., іл.1Держава і право  У корзину
2Б12Бабенко, Т. В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 264 с.1Філологічні науки  У корзину
3Б12Бабін, І. І. Бюджетне право України : навч. посіб. / Ігор Бабін ; [наук. ред. Пацурківський П. С.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. — 295 с. : табл. * *1Держава і право  У корзину
4Б12Бабак, В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник / В. П. Бабак, Б. Г. Марченко, М. Є. Фриз. - Київ : Техніка, 2004. - 288 с.2Природничі науки  У корзину
5Б12Бабак, О. І. Прага - Харків - Соловки : архів.-слідча справа акад. С. Рудницького / Бабак О. І., Даниленко В. М., Плекан Ю. В. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2007. - 260 с.1Історія  У корзину
6Б12Бабін, І. І. Юридична конструкція податку / Ігор Бабін ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 271 с. * *1Держава і право  У корзину
7Б12Бабак, В. П. Детерміновані сигнали і спектри : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Бабак, А. Я. Білецький. - Київ : Техніка, 2003. - 455 с.1Природничі науки  У корзину
8Б14Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / авт. передм. і комент. В. В. Кравченко. — Харків : Основа при Харк. держ. ун-ті, 1990. — 255 с. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
9Б14Болабольченко, А. А. Вибране : [Біогр. нариси про Г.Хоткевича, С.Єфремова, В.Доманицького, М.Левицького, П.Стебницького] / [Ред. Т.Щегельська]. — Київ : Щек і Хорив, 2005. — 246 с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
10Б14Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / авт. передм. і комент. В. В. Кравченко. — Харків : Дельта, 1993. — 255 с. : іл. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829