Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А72Антонюк, О. В. Основи етнополітики : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 426 с.228Політика  У корзину
2А72Антонюк, З. Рефлексії ідентичності / Зиновій Антонюк. — Київ ; Харків : Дух і Літера : Харк. правозахис. група, 2007. — 271 с., [16] арк. іл. * *1Політика  У корзину
3А72Антологія української поезії : в 4 т. / упорядкув. Максима Рильського та Миколи Нагнибіди. — Вид. 2-е. — Київ : Держвидав худож. л-ри, 1958-. Т. 3 : упорядкув. Миколи Нагнибіди ; вступ. ст. Леоніда Новиченка, 1958. — 442, [1] с. : портр. * *1Художня література  У корзину
4А72Антипчук, А. Ф. Практикум з мікробіології : навч. посіб. / [А. Ф. Антипчук, А. І. Піляшенко-Новохатний, Т. М. Євдокименко] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”. — Київ : Ун-т ”Україна”, 2011. — 155 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
5А72Антонович, Омелян Миколович. Спогади / [Передм. І.Дзюби. — Вашингтон : [Місіонер], 1999-. Ч. 2 ; Ред. Ю.Іванченко] 2003. — 567 с. : фотоіл.1Історія  У корзину
6А72Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991-2017) : [хрестоматія] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Сухомлинська О. В. та ін. ; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д.]. — Київ ; Вінниця : Твори, 2019. — 524 с.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
7А72Антонов, В. М. Мови опису та гіпермедійного моделювання : довідник. - Київ, 2011. - 167 с. 1Природничі науки  У корзину
8А72Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя XX століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Т. К. Завгородня та ін.] ; за ред. Т. К. Завгородньої ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ : Плай, 2008. — 477, [2] с. : іл., табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А72Антонич, Б.-І. Твори / Б.-І. Антонич ; [Ред.-упоряд. Москаленко М.Н.]. — Київ : Дніпро, 1998. — 590, [1] с.1Художня література  У корзину
10А72Антонович, М. М. Міжнародне публічне право : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — Київ : Вид. дім «КМ Академія» : Алерта, 2003. — 307 с.2Держава і право  У корзину
123456789101112131415