Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А66Андрущенко, В. П. Історія соціальної філософії : (Західноєвропейський контекст) : підручник для студентів ВНЗ. - Київ : Тандем, 2000. - 416 с.9Філософські науки  У корзину
2А66Андрущенко, В. П. Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв’ю (2017–2018 рр.) / Віктор Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. — 246 с. : іл.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
3А66Андрущенко, В. П. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв. - Київ : ТОВ "МП Леся", 2014. - 460 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
4А66Андрущенко, В. П. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) / Віктор Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 131 с. : портр.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5А66Віктор Петрович Андрущенко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Н. Тарасова]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 249 с. : портр.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А66Андрущенко, Н. П. Античные винодельни Ольвии : опыт доисслед. археол. объектов / Н. П. Андрущенко ; [отв. ред. А. А. Пучков]. — Киев : Центр ист.-градостроит. исслед., 2010. — 51, [2] с. : ил.1Історія  У корзину
7А66Андрущенко, В. Л. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування : (західна традиція) / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. — Київ : Алерта, 2013. — 382 с. : табл.1Економіка  У корзину
8А67Анісімов, І. О. Синергетика : [підруч. для студентів ВНЗ] / І. О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 511 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
9А67Аніщенко, В. О. Основи екології : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / В. О. Аніщенко. — Київ : Кондор, 2009. — 147 с. : табл.1Природничі науки  У корзину
10А69Адміністративне право України : підручник / Запоріз. нац. ун-т. - Київ : Істина, 2010. - 480 с.1Держава і право  У корзину
123456789101112131415