Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А62Амосов, Н. М. Мысли и сердце; Записки из будущего : [в 2 т.] / Николай Амосов ; [сост. В. Белявский ; под ред. Е. Амосовой]. — Донецк : Донбасс, 2012-. [Т. 1] : [предисл. Е. Амосовой], 2012. — 623 с. : ил., портр.1Художня література  У корзину
2А62Амосов, Н. М. Мое мировоззрение. - Фастов, 1998. - 379 с.1Філософські науки  У корзину
3А64Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU), Світ. центр даних з геоінф-ка та сталого розв., Ін-т прикл. систем. аналізу НАН України і МОН України. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2009. Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз - 2009, 2009. — 200 с.1Економіка  У корзину
4А64Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU), Світ. центр даних з геоінф-ка та сталого розв., Ін-т прикл. систем. аналізу НАН України і МОН України. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2009. Ч. 1 : Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей, 2009. — 280 с.1Економіка  У корзину
5А64Англо-український словник : близько 120000 слів : у 2 т. – Київ : Освіта, 1996. Т. 1. ᵖᵠ¹1Філологічні науки  У корзину
6А64Ананко, Ю. О. Книга радости : (враження й відчуття, що побіжно намагалися ословитися в записах та листах і які більш-менш, начебто, вдалося причепурити) / Юрій Ананко ; [ред. О. Чухліб] ; Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю Черніг. облдержадмін. — Чернігів : Десна, 2017. — 191 с.1Художня література  У корзину
7А64Англо-японсько-український глосарій термінів з методики викладання іноземних мов і культур : для студентів-сходознавців. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. - 168 с.1Філологічні науки  У корзину
8А64Англо-український фразеологічний словник : близько 30000 фразеол. виразів / уклав К. Т. Баранцев. - Київ : Знання, 2005. - 1056 с. ᵖᵠ1Філологічні науки  У корзину
9А64Англо-американські правила каталогізації : Пер. з англ. / Кн. палата України ім. І.Федорова ; [За заг. ред. М.Гормана, П.Вінклера]. — Київ, 2004. — XVI, 450, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10А64Англомовні сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1823-1928) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. - Ч. 1. - Київ, 2017. - 385 с.2Сільське та лісове господарство   У корзину
123456789101112131415