Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 146 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А47Алексєєв, Ю. М. Історія України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Київ. славіст. ун-т. - Київ, 2005. -338 с.1Історія  У корзину
2А47Алексеенко, И. Р. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа / И.Р. Алексеенко, Л.В. Кейсевич ; НАН Украины. Ин-т географии ; [ред. Квятковская Ж.Е.]. — Киев : Наук. думка, 1997. — 409, [4] с. 1Природничі науки  У корзину
3А48Алексюк, І. А. Логіка. Вступний курс : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 366 с. ^1Філософські науки  У корзину
4А50Алиев, Ш. Г. Осваивающая практика : становление, категории, реальность. - Харьков : Основа, 1998. - 256 с.1Філософські науки  У корзину
5А50Аллен, Герви. Эдгар По : пер. с англ. - Москва : Мол. гвардия, 1984. - 334 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 14 (652)).1Філологічні науки  У корзину
6А50Алієва, Заміна. Словесність казказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ - початок ХХ ст.. - Київ : КИЙ, 2007. - 164 с. ^10Філологічні науки  У корзину
7А51Alma mater : Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 : матеріали, док., спогади. В 3 кн. Кн. 2. Університет Св. Володимира за доби Української Центральної Ради та гетьманату Павла Ско-ропадського / [авт.-упоряд.: Короткий В. А., Ульяновський В. І. ; редкол.: Ско-пенко В. В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. — Київ : Прайм, 2001. — 697, [6] с. : іл., табл., портр.49Культура. Наука. Освіта  У корзину
8А54Алхімія слова живого : Фр. роман, 1945-2000 : навч. посіб. / авт.-упоряд. В. І. Фесенко. - Київ : Промінь, 2005. - 383 с.2Філологічні науки  У корзину
9А60Аляєв, Г. Є. Філософський універсум С.Л.Франка : Персоналіст. метафізика всеєдності в горизонтах нов. онтології XX ст. / [відп. ред. А.Є.Конверський]. — Київ : Парапан, 2002. — 367 с. — (Bibliotheca studiorum). 1Філософські науки  У корзину
10А62Амосов, Н. М. Мое мировоззрение. - Фастов, 1998. - 379 с.1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415