Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А44Акустичний текстурний аналіз тектонофацій метаморфічних порід Криворіжжя / Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Д. А. Безродний, І. М. Безродна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2011. — 368 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
2А46Александров, Б. Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря / Б. Г. Александров ; [ред. Ж. В. Загоруйко, Т. Л. Горбань] ; НАН Украины, Одес. филиал ин-та биологии южных морей им. А. О. Ковалевского. — Киев : Наук. думка, 2008. — 342, [1] с. : ил., табл.2Природничі науки  У корзину
3А47Алексеенко, И. Р. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа / И.Р. Алексеенко, Л.В. Кейсевич ; НАН Украины. Ин-т географии ; [ред. Квятковская Ж.Е.]. — Киев : Наук. думка, 1997. — 409, [4] с. 1Природничі науки  У корзину
4А50Алиев, Ш. Г. Осваивающая практика : становление, категории, реальность. - Харьков : Основа, 1998. - 256 с.1Філософські науки  У корзину
5А50Алієва, Заміна. Словесність казказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ - початок ХХ ст.. - Київ : КИЙ, 2007. - 164 с.9Філологічні науки  У корзину
6А51Alma mater : Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 : матеріали, док., спогади. В 3 кн. Кн. 2. Університет Св. Володимира за доби Української Центральної Ради та гетьманату Павла Ско-ропадського / [авт.-упоряд.: Короткий В. А., Ульяновський В. І. ; редкол.: Ско-пенко В. В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. — Київ : Прайм, 2001. — 697, [6] с. : іл., табл., портр.48Культура. Наука. Освіта  У корзину
7А51Alma mater : Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 : матеріали, док., спогади : в 3 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. — Київ : Прайм, [2000]-. Кн. 1 : Університет Св. Володимира між двома революціями / [авт.-упоряд.: В. А. Короткий, В. І. Ульяновський ; редкол.: В. В. Скопенко та ін.], 2000. — 697, [5] с. : іл., портр. — (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). 30Культура. Наука. Освіта  У корзину
8А56Аль-Мослімані, Енн. Навчання дітей: моральний, духовний і цілісний підхід до розвитку освіти / Енн аль-Мослімані ; [пер. С. Коваленко ; ред. М. Ригайло] ; Міжнар. ін-т іслам. думки. — Рівне : Волинські обереги, 2021. — 155 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А60Аляєв, Г. Є. Філософський універсум С.Л.Франка : Персоналіст. метафізика всеєдності в горизонтах нов. онтології XX ст. / [відп. ред. А.Є.Конверський]. — Київ : Парапан, 2002. — 367 с. — (Bibliotheca studiorum). 1Філософські науки  У корзину
10А60Алюміній та сплави на його основі : Навч. посіб. / В.З.Куцова, H.E.Погребна, Т.С.Хохлова та ін. ; Учбово-наук. комплекс «Нац. металург. акад. України – Держ. ін-т підготов. та перепідготов. кадрів пром-сті». — Дніпропетровськ : Пороги, 2004. — 135 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
123456789101112131415