Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А39Акимов, Д. И. Социальный маркетинг. - Киев : Наук. думка, 2008. - 144 с.4Суспільні науки в цілому  У корзину
2А39Акімова, О. В. Статистика в малюнках та схемах : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / О. В. Акімова, О. С. Дубинська. — Київ : Центр учб. літ., 2007. — 167 с. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
3А40Акопов, В. Ф. Возвращение к человеку : филос. эссе, 1995 – 1999 гг. / Валерий Акопов. — Изд. 2-е. — Киев : ДИА, 2009. — 271 с.1Філософські науки  У корзину
4А42Аксёнов, А. 2000 самых эффективных рецептов лечения от знаменитого знахаря / Александр Аксёнов. — Донецк : Мультипресс, 2009. — 285, [2] с. : ил.1Медицина  У корзину
5А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 1998-. 2017: Вип. 39. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А43”Актуальні проблеми сучасного дизайну”, Міжнародна науково-практична конференція. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Актуальні проблеми сучасного дизайну” : 23 квіт. 2020 р. : [збірник : у 2 т. / редкол.: Колосніченко М. В. та ін.]. — Київ : КНУТД, 2020. Т. 1 : 2020. — 349 с. : іл., табл.1Мистецтво  У корзину
7А43”Актуальні проблеми сучасного дизайну”, Міжнародна науково-практична конференція. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ”Актуальні проблеми сучасного дизайну” : 23 квіт. 2020 р. : [збірник : у 2 т. / редкол.: Колосніченко М. В. та ін.]. — Київ : КНУТД, 2020. Т. 2 : 2020. — 343 с. : іл., табл.1Мистецтво  У корзину
8А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — Київ : Міленіум, 1998-. 2018: Вип. 40.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А43Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування : [збірник] / Верхов. Рада України, Ін-т законодавства ; заг. ред. В. М. Литвина ; [упоряд.: В. О. Зайчук та ін.]. — 2-ге вид., випр. і доповн. — Київ : Парлам. вид-во, 2010. — 787, [1] с. * *2Держава і право  У корзину
10А43Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Міленіум, 1998-. 2014: Вип. 33. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415