Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 142 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А25Аграрне право України : навч. посіб. для підготовки до іспитів. - Київ : Центр учбової літ., 2014. - 244 с.1Держава і право  У корзину
2А28Адаменко, М. Вибране / Микола Адаменко ; Всеукр. т-во політ. в’язнів і репресов. — Київ : Вид. дім ”Києво-Могил. акад.”, 2008. — 222, [1] с. : портр., [4] арк. фотоіл.1Художня література  У корзину
3А28Адам, Ева. Книга о сексе : Уник. возможность оценить свою сексуальность : [Пер. с нем.]. — 2-е изд., перераб. — Харьков : Кн. клуб семейн. досуга, 2006. — 233 с. : ил.1Медицина  У корзину
4А28Адаптивні системи автоматичного управління : міжвід. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ ”КПІ” ; [редкол.: Костюк В. І. (відп. ред.) та ін.]. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 1973-. 2018: Вип. 2 (29).1Техніка  У корзину
5А28Адвокатура України: забуте і невідоме / [Бігун В. С. та ін. ; за ред. І. Б. Василик] ; Нац. асоц. адвокатури України, Центр дослідж. адвокатури і права. — Київ : КВІЦ, 2014. — 379 с. : іл., табл. — (Серія ”Нариси з історії адвокатури України”; вип. 1). 3Держава і право  У корзину
6А28Адамов, Г. Б. Тайна двух океанов : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Григорий Адамов ; [послесл. М. Поступальской] ; худож. О. Дергачев. — Киев : Вэсэлка, 1988. — 456, [4] с. : ил. * *1Художня література  У корзину
7А35Амірханов, В. М. Люмінесценція координаційних сполук лантаноїдів : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 79 с.3Природничі науки  У корзину
8А36Аинова, Т. И. АквариуМистика : Стихотворения и другие тексты. — Киев : [Байда], 2006. — 95 с.1Художня література  У корзину
9А38Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів : Ольвійський форум / М-во освіти і науки України [та ін.]. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. — 285 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10А38Академик В. И. Скок в воспоминаниях коллег и друзей / НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. — Киев : Наук. думка, 2007. — 194, [1] с., [20] л. фотоил.1Природничі науки  У корзину
123456789101112131415